Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp xem xét các vướng mắc trong việc thẩm định dự toán thiết bị thu phí và bố trí lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (dự án thành phần 1)

Ngày 19/9/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét các vướng mắc trong việc thẩm định dự toán thiết bị thu phí và bố trí lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (dự án thành phần 1). Tham dự có đại diện các thành viên BCĐ dự án, lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC) đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là 31/12/2019. Theo báo cáo, nhà đầu tư đang triển khai lắp đặt hoàn thiện phần thiết bị; đã thi công hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công phần xây dựng nhà điều hành, nền đường các trạm thu phí tại Km104+100, QL37, QL279 và TL242, đối với trạm thu phí nút giao Km45+100 đang gấp rút triển khai hoàn thiện xong trước ngày 29/9/2019… Hiện đang gặp vướng mắc trong việc lựa chọn số làn thu phí hỗn hợp.

 

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, trong điều kiện số lượng phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí không dừng còn hạn chế như hiện nay, việc hạn chế số làn thu phí hỗn hợp sẽ không đảm bảo lưu thông qua trạm trong các giờ cao điểm. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai, tăng hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Sở GTVT đề xuất xem xét 03 phương án bố trí các cửa thu phí hỗn hợp và thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang  - Lạng Sơn, trong đó lựa chọn phương án 3 là giao cho các địa phương căn cứ tình hình thực tế để quy định việc thu phí tự động không dừng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu nêu rõ  việc triển khai thu phí tự động không dừng là việc làm tất yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với tỉnh từ 01/01/2020 đưa vào khai thác sử dụng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (dự án thành phần 1) nên cần khẩn trương thực hiện công tác lắp đặt thiết bị theo đúng lộ trình đề ra, việc triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và dự án, đồng thời cần có lộ trình tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án 3 do sở GTVT đề xuất. Giao Sở Tài chính đồng thời chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định thẩm định dự toán lắp đặt thiết bị thu phí để tổ chức thẩm định xong trong tháng 9/2019.

 

Thùy Linh