Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018

Ngày 25/9/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018.

 

Theo báo cáo, Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch, thu hút được hơn 380 đơn vị tham gia với 36 gian hàng, hơn 10.000 lượt khách tham quan cùng đông đảo các cơ quan, tổ chức tỉnh bạn đến tham gia và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương. Qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân cả nước và quốc tế, giới thiệu ra thị trường trong và ngoài nước các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm Na Chi Lăng, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho đặc sản Na Chi Lăng theo hướng bền vững; đồng thời làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của bà con nông dân trong phát triển sản xuất Na.

 

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức Ngày hội Na, hoạt động sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGap, công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, dán tem truy xuất nguồn gốc…

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 tổ chức thành công, góp phần quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng đến với người tiêu dùng và động viên bà con nông dân yên tâm xây dựng vùng sản xuất na trọng điểm, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những  hạn chế cần rút kinh nghiệm. Để năm sau tổ chức được tốt hơn đồng chí yêu cầu các huyện, sở, ngành liên quan nghiên cứu thay đổi hình thức tổ chức; xây dựng quy trình sản xuất chặt chẽ, phát huy được tính trội của giống na để nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đến ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó cần đổi mới công tác xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nên xem xét, nghiên cứu tổ chức các diễn đàn xúc tiến tại Bằng Tường (Trung Quốc), hình thành mạng lưới phân phối bán lẻ sản phẩm.

 

Thùy Linh