Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp thống nhất các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019)

Chiều 06/7/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì cuộc họp thống nhất các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019).

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Qua đó giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý của các sở, ngành liên quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là hoạt động trọng tâm của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí thống nhất 10 nội dung hoạt động sẽ tổ chức trong đợt kỷ niệm này; đồng thời nhấn mạnh thời gian thực hiện các hoạt động cần được đẩy lên sớm hơn để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện. Các ngành, huyện, thành phố sau khi được giao nhiệm vụ cần xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể. Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát các khu di tích, khu lưu niệm về đồng chí Hoàng Văn Thụ cần trùng tu, tôn tạo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí, phân định rõ trách nhiệm nguồn vốn; tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Kế hoạch trình UBND tỉnh trước ngày 25/7.

 

Thùy Linh