Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 17/7/2018, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan thành viên BCĐ thu NSNN tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp theo nghiệp vụ chuyên ngành, hỗ trợ cơ quan thu trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, nợ thuế. BCĐ thu NSNN các huyện, thành phố đã thực hiện xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng.

 

Công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm về cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu NSNN được 2.459,4 tỷ đồng, đạt 41,7% dự toán pháp lệnh, 39,1% so với dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.240,4 tỷ đồng, đạt 30,3% dự toán; tổng thu nội địa được 1.219 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 100,3% so với cùng kỳ.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khả quan; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở; tiếp tục rà soát các khoản thu từ đất, quản lý các lĩnh vực liên quan đến đấu giá sử dụng đất, đấu giá các loại tài sản khác; quản lý hóa đơn, việc xuất hoá đơn của các hộ sản xuất, đơn vị kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, kinh doanh các dịch vụ bến bãi; tiếp tục quản lý tốt các hộ gia đình sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa và các dịch vụ khác; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thu hồi nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát cán bộ trong quá trình thực thi công vụ. Ngành Hải quan tiếp tục rà soát các loại hình xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế tăng cường kiểm soát doanh thu đối với các doanh nghiệp sản xuất lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh