Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018

Ngày 02/5/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

 

Theo báo cáo, căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh, đến nay công tác tổ chức kỳ thi đã triển khai hoàn thành các công việc như thành lập Ban Giám sát kỳ thi, các ban, bộ phận giúp việc cho Hội đồng gồm Ban coi thi, tổ in sao đề thi, tổ phục vụ kỳ thi; thông báo danh mục tài liệu tham khảo, thời gian, địa điểm, số báo danh, phòng thi đến thí sinh dự thi, ban hành văn bản đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp cung cấp đề thi, cử người tham gia giám sát kỳ thi và chấm thi các môn thi. Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 04 – 05/5/2019 tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có 109 thí sinh dự thi, với 4 môn thi gồm: kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, trắc nghiệm tin học và ngoại ngữ tiếng Anh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các thành viên Hội đồng thi; đồng thời đề nghị hoàn thiện chương trình tổ chức kỳ thi, các thủ tục văn bản cần thiết, kế hoạch in sao đề, chuẩn bị đầy đủ tất cả các mẫu biên bản giao nhận đề thi, biên bản vi phạm quy chế thi… Đồng chí lưu ý Sở Nội vụ thông báo cụ thể đến các thí sinh về thời gian thi, quán triệt các giám thị, thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế phòng thi; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi nâng ngạch năm 2018. Các thành viên Hội đồng thi nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

 

Thùy Linh