Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phụ trách phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Chiều 12/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định giao Phụ trách Phòng Kinh tế chuyên ngành.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu

 

Tại cuộc họp, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu và Quyết định giao Phụ trách Phòng Kinh tế chuyên ngành cho đồng chí Vũ Quang Khánh.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Vũ Quang Khánh

 

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến 02 đồng chí; đồng thời mong muốn 02 đồng chí cố gắng phấn đấu, phát huy năng lực, vượt qua mọi khó khăn  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Thùy Linh