Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng quý III năm 2018

Ngày 09/10/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh mở rộng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

 

Trong quý III/2018, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thông mới trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn huy động là 305.361 triệu đồng, tăng 8.390 triệu đồng so với quý II, hoàn thành 114,6% kế hoạch giao; doanh số cho vay 242.677 triệu đồng, với 6.361 lượt hộ vay vốn, tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng là 2.712.969 triệu đồng, đạt 88,8% chỉ tiêu giao; nợ quá hạn là 2.333 triệu đồng, chiếm 0,09% tổng dư nợ... Các nhiệm vụ trọng tâm như công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo tập huấn, công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng cơ bản thực hiện tốt.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mặt đã đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả trong quý IV.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá hoạt động của Ban Đại diện HĐQT các cấp được duy trì đảm bảo, đúng quy chế, hết tháng 9 các chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tuy nhiên vẫn còn khó khăn, hạn chế. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đề nghị Ban Đại diện HĐQT các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt chỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ năm 2018; tiếp tục làm tốt công tác huy động vốn, tăng cường công tác thu nợ, không để phát sinh nợ quá hạn, triển khai công tác đối chiếu phân loại nợ của khách hàng. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 hợp lý, sát tình hình thực tế.

 

Thùy Linh