Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Chiều ngày 12/7/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019).

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông báo dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức và báo cáo công tác triển khai, chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Theo đó, Dự án chỉnh trang, tôn tạo Khu tưởng niệm và Khu Di tích Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng) đã đạt trên 85% khối lượng. Công trình cải tạo khuôn viên Tượng đài, Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn) đang được triển khai. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua đặc biệt, tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” và triển khai các hoạt động liên quan như: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học, kế hoạch và quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019, Kịch bản chương trình Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật...

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận

 

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về Chương trình tổng thể Lễ kỷ niệm, dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức và xem xét thống nhất một số nội dung như: Kinh phí thực hiện, chương trình truyền hình trực tiếp, nội dung chương trình Hội thảo khoa học, ấn phẩm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…