Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Tổ chức Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm

Ngày 29/8/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

 

 

Theo kế hoạch, Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) được tổ chức vào ngày 10/9 tới đây tại khu vực cửa khẩu Chi Ma do UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc ) đồng tổ chức. Hiện nay, về phía tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện các công việc: xây dựng chương trình, kịch bản, thiết kế ma két, khẩu hiệu, sẵn sàng thi công sân khấu, trang trí khánh tiết khu vực tổ chức buổi lễ, tập trung chỉnh trang, vệ sinh môi trường…

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về phân công nhiệm vụ các thành viên, danh sách khách mời, chương trình chi tiết buổi lễ, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trang trí khánh tiết.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ công bố yêu cầu cơ quan các thành viên Ban Tổ chức bám sát, chủ động triển khai, rà soát toàn bộ nội dung công việc, chuẩn bị tổng duyệt chương trình vào ngày 09/9/2018. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục hội đàm, trao đổi với chính quyền thành phố Sùng Tả để thống nhất các nội dung buổi lễ. Các ngành thành viên Ban Tổ chức tiếp tục thực hiện các công việc: rà soát, tổng hợp danh sách khách mời, hoàn chỉnh chương trình, kịch bản buổi lễ, chuẩn bị tốt công tác lễ tân, khánh tiết, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường./.

 

Phương Linh