Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018

Ngày 07/8/2018, Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 tổ chức họp đánh giá tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

 

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Na đang được khẩn trương thực hiện theo đúng kế hoạch. Huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đã tổ chức phát động sản xuất Na an toàn theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), có 2.341 hộ tham gia đăng ký sản xuất Na an toàn với diện tích trên 1.900 ha, duy trì gần 90 ha sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hiện có 161,96 ha sản xuất Na được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng 10 mô hình vườn mẫu sản xuất Na an toàn, cung cấp trên 150 nghìn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá được tăng cường thực hiện, xây dựng các ấn phẩm quảng cáo song ngữ, phóng sự, phim tài liệu, lắp đặt các pa nô, áp phích; tổ chức họp báo, hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, đang xây dựng chương trình Lễ khai mạc, Hội thảo khoa học… diễn ra vào ngày 18-19/8 tới đây.

 

Tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, góp ý về chương trình, kịch bản tổng thể Lễ khai mạc, xem xét danh sách khách mời và một số nội dung công việc khác cần tập trung thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng được thực hiện theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới cần tập trung triển khai các công việc tiếp theo bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đến ngày 13/8/2018 phải hoàn chỉnh kịch bản Lễ khai mạc; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Lạng Sơn; rà soát, hoàn chỉnh danh sách khách mời; tăng cường tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội Na, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu, thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng, Hữu Lũng; sau khi kết thúc chương trình Ngày hội Na, cần tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm./.

 

Phương Linh