Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quý III/2018

Ngày 28/9/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc hop Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quý III/2018.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Trong quý III/2018, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực. Đường phục vụ xuất, nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đến Khu Kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) cơ bản hoàn thành GPMB, tập trung thi công nền đường, mặt đường, lũy kế thực hiện đến nay đạt 58,3% giá trị trúng thầu. Dự án cầu Kỳ Cùng đã hoàn thành dầm đỉnh vòm, thi công hệ đà giáo khung Bentley và hệ thép hình, lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 57,1% kế hoạch. Dự án đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 ước giá trị xây lắp quý III đạt 10,8 tỷ đồng, lũy kế xây lắp ước đạt 64% kế hoạch. Dự án đường đến các xã Xuân Dương, Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập) đã bàn giao mặt bằng được 38/56,6km, đã thi công cơ bản hoàn thành 25km nền đường, ước giá trị thực hiện 9 tháng đạt 64 tỷ đồng, đạt 11,1% kế hoạch. Tuy nhiên, các dự án còn có vướng mắc về mặt bằng, nhiều dự án thiếu vốn, tình hình thời tiết mưa nhiều do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong quý III, hầu hết các dự án trọng điểm đều triển khai thi công cơ bản bảo đảm kế hoạch, yêu cầu, tiến độ đạt khá; tuy nhiên vẫn còn vướng về GPMB, vốn, giải ngân, thanh toán. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các dự án; rà soát, đề xuất điều hòa, bổ sung vốn cho các dự án, đẩy nhanh công tác giải ngân, thanh toán. Dự án Cầu Kỳ Cùng tiếp tục thi công hạng mục cầu theo kế hoạch, tập trung thi công Khu tái định cư phường Tam Thanh, hoàn thành trong tháng 10/2018, GPMB xong khu vục xây dựng công viên cây xanh ở đầu cầu trong tháng 12/2018. Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, đề nghị Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương bổ sung vốn. Các dự án còn lại tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo đúng kế hoạch./.

 

Phương Linh