Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 27/11/2018, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được cả hệ thống chính trị triển khai nghiêm túc, tích cực. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn chuyển đổi tích cực, xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp cả nước năm 2017 đạt 90,1 triệu đồng/ha đất trồng trọt, riêng với tỉnh Lạng Sơn là 58,29 triệu đồng/ha, gấp 2,25 lần so với năm 2008; tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm trong giai đoạn 2008 - 2017, với Lạng Sơn là 3,23% trong năm 2016-2017. Hiện nay cả nước có 34,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 32 triệu đồng/năm vào năm 2017, tăng hơn 3 lần so với năm 2008, với Lạng Sơn, thu nhập bình quân đạt 18,8 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 lần so với năm 2008.

 

 Tuy nhiên, một số chỉ tiêu của Nghị quyết có khả năng không đạt, nhiều tồn tại, yếu kém chậm được khắc phục: về tổ chức sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả quan trọng đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần đổi mới hơn nữa tư duy, nhân thức về nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo những bước phát triển đột phá trong lĩnh vực này. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoạch định các chiến lược phát triển bền vững, dài hạn, khắc phục nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; định hướng xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ; rà soát hệ thống cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, chú trọng tới thị trường, vốn trong trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị./.

 

Phương Linh