Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, các xã về triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán ngân sách năm 2019. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Hội nghị đã nghe dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh xác định chủ đề của năm là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp", với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019; thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng tâm gồm phát triển khu kinh tế cửa khẩu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư mời gọi, thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ yếu: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5 - 9%, quản lý và điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường quản lý về đất đai, khoáng sản, đẩy mạnh thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, củng cố quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, tăng cường thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, giáo dục, y tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác an sinh xã hội, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương…

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019 đề nghị tập trung phát triển 3 lĩnh vực lợi thế của tỉnh để tăng thu nội địa; có nhiều biện pháp thiết thực để phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối ngoại trong tình hình mới; nâng cao năng lực quản lý, tạo động lực phát triển và tăng trưởng; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành cần xác định năm 2019 là năm tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, cần xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác lãnh đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý các vi phạm; phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5 – 9%, đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa nguồn lực trong phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đẩy mạnh công tác quốc phòng, diễn tập phòng thủ. Đồng chí nhấn mạnh cần thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

 

Thùy Linh