Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 18/8/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, một số doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Việc phát triển liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là giải pháp quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ngày 27/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định cụ thể các hình thức liên kết, hợp đồng liên kết, dự án liên kết; chính sách hỗ trợ. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg  ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Trong đó, mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động của 4.400 hợp tác xã, phấn đấu trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, thành lập mới và tạo điều kiện hoạt động cho 5.200 hợp tác xã.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, thực trạng phát triển khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thời gian qua có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài. Đồng chí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện tốt Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg. Cụ thể, nâng cao nhận thức của cán bộ, lãnh đạo, Đảng viên và đặc biệt là người nông dân, cần có sự quan tâm, vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân; tăng cường công tác thông tin, truyền thông; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật liên quan; chú trọng chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hỗ trợ tín dụng, đầu tư; phân loại, đánh giá các hợp tác xã; xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tôn vinh, khen thưởng kịp thời./.

 

Phương Linh