Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11/9/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Những năm vừa qua, công tác cải cách TTHC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ngày 23/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Chủ trương nhất quán này của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được cụ thể hóa thành các quy định, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thời gian qua. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61 của Chính phủ, kiện toàn tổ chức, trang thiết bị bộ phận một cửa các cấp; chấn chỉnh, đôc đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các cơ quan đơn vị, khắc phục tình trạng thiếu công khai minh bạch thông tin về TTHC, đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo danh mục dịch vụ công đã được phê duyệt. Các địa phương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai, kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình giải quyết TTHC. Trong quý IV/2018 Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Thùy Linh