Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 09/01/2019, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh, cùng các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh.

 

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", trong năm 2018, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, đến tháng 12/2018 cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.563 trường hợp.

 

Các phong trào thi đua được tỉnh Lạng Sơn phát động, tổ chức triển khai hiệu quả, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn tỉnh có 47 tập thể, cá nhân, gia đình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu các loại, 122 tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. UBND tỉnh cũng khen thưởng cho 2.164 trường hợp. Trong đó, tặng Cờ Thi đua cho 61 tập thể, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng cho 268 tập thể…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm với tinh thần sáng tạo hơn, chất lượng hơn và nâng cao hơn, tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tăng cường công tác phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng tấm gương điển hình tiên tiến, tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các phong trào thi đua, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Khánh Ly