Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tiếp công dân năm 2019

Ngày 26/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); cải cách TTHC; một cửa, một cửa liên thông và công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn của công dân năm 2019 đến cấp huyện, xã trong tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo văn phòng và các công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, xử lý đơn của công dân của các sở, ban, ngành tỉnh.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0725.JPG

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm trao đổi, cập nhật những kiến thức, quy định mới có liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho các công chức làm công tác kiểm soát TTHC, tiếp công dân tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu để tiếp thu những kiến thức cơ bản, đồng thời mạnh dạn, thẳng thắn nêu các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ để được giải đáp.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0717.JPG

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung thuộc 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu nội dung cần bổ sung trong Quyết định công bố danh mục TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; Những điểm cần lưu ý trong triển khai Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, các nội dung chính của Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa; Hướng dẫn về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn của công dân.

 

Thùy Linh