Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến tập huấn gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia

Ngày 07/3/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ phụ trách công tác văn thư, liên thông văn bản, tin học của Văn phòng.

 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, tiến tới chính thức sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia, đây là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta. Trên cơ sở nền tảng hạ tầng đó, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp bằng việc cải cách, cắt giảm chi phí về thời gian và các chi phí khác cho doanh nghiệp, người dân, thay đổi cách làm truyền thống.

 

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được phổ biến, tập huấn về các nguyên tắc, yêu cầu trong gửi, nhận văn bản điện tử, quy trình gửi, nhận, nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử và các nội dung khác như: đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…

 

Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia dự kiến sẽ khai trương vào ngày 11/3/2019./.

 

Phương Linh