Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  đoàn Kiểm toán Nhà nước (KTNN), lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện Ban Quản lý dự án liên quan tới Chương trình.

 

Tại hội nghị, đoàn KTNN đã công bố Quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, nội dung kiểm toán về nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện chương trình; việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của chương trình, xác định nhu cầu đầu tư, sự phù hợp về quy mô, phạm vi đối tượng thụ hưởng từ chương trình; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan. Thời hạn kiểm toán 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định; phạm vi kiểm toán: năm 2018 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

 

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đại diện Ban điều hành Chương trình báo cáo khái quát tình hình thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đoàn KTNN đã trao đổi, nêu một số nội dung yêu cầu liên quan đến công tác kiểm toán, kế hoạch thời gian làm việc tại các đơn vị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc kiểm toán nhằm đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình, rà soát lại việc thực hiện nguồn vốn nhà nước đầu tư tại địa phương, đánh giá hiệu quả triển khai các dự án. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn KTNN, phối hợp, hỗ trợ, cung cấp đầy đủ hồ sơ thủ tục để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

 

Thùy Linh