Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố thủ tục hành chính

Sáng 04/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công quốc gia và kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC cho 60 cán bộ, công chức là lãnh đạo Văn phòng, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Viễn thông Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn và thực hành kỹ năng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành trên Cổng dịch công quốc gia, đồng thời, hướng dẫn kỹ năng xây dựng hồ sơ trình công bố, phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ trình công bố, bảo đảm theo các quy định liên quan.

 

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nắm vững các thao tác, kỹ năng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin về các TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và nắm rõ chức năng, lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết TTHC.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp, bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công./.

 

Khánh Ly