Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh

Chiều ngày 22/1/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đã nỗ lực, cố gắng và có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tham mưu ngày càng tốt hơn; chất lượng ban hành văn bản có tiến bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Trong năm, đã phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ chu đáo được gần 400 cuộc họp của UBND tỉnh, tăng gần 20% so với năm 2017; công tác tiếp công dân cũng được tham mưu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư - lưu trữ đều có nhiều đổi mới. Đặc biệt, trong năm 2018, Văn phòng đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công và đã chính thức hoạt động vào ngày 17/1/2019.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong năm 2019, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng thẩm tra, phản biện trong công tác tham mưu; chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp hơn trong hậu cần phục vụ; cần chủ động tham mưu, đề xuất, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý tốt cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn; xây dựng môi trường đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

 

Thừa quỷ quyền, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ cho các cá nhân

 

Nhân dịp này có 08 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ”. Nhiều tập thể và cá nhân được trao giấy khen của Chánh văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích trong năm 2018./.