Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn kiểm tra số 06 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Tràng Định

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 04/CTr-BĐD của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn năm 2018, với vai trò thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, chiều ngày 13/6/2018 Đoàn kiểm tra, giám sát số 06 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động đối với Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tràng Định về tình hình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

Đoàn đã đến kiểm tra một số hộ vay vốn tại xã Đại Đồng; lắng nghe những ý kiến, phản ảnh của Nhân dân, động viên bà con tích cực tăng gia, sản xuất, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng. Cùng ngày Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Đại Đồng, Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn và Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tràng Định nhằm nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH trên địa bàn.

 

Theo báo cáo của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Tràng Định, trong 5 tháng đầu năm 2018, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai, thực hiện các chương trình cho vay theo đúng Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, kết quả thực hiện: Tổng dư nợ đạt 235,8 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, với 13 chương trình tín dụng được triển khai thực hiện; Nợ quá hạn là 240,9 triệu đồng, chiếm 0,1%/tổng dư nợ. Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát được 4/23 xã, 12 tổ TK&VV và 62 hộ vay. 

 

IMG_0418.jpg

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát kết luận buổi làm việc

 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tràng Định, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Đại Đồng trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng chí đề nghị Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát những chỉ tiêu cấp trên giao, có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2018 như huy động nguồn vốn ngân sách huyện, huy động tiền gửi thông qua các tổ TK&VV, dư nợ, thu lãi, giao dịch xã an toàn... ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc sử dụng nguồn vốn sau vay và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Tập trung chỉ đạo chính quyền cơ sở, các cấp hội, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt tín dụng ưu đãi của Chính phủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 

Hoàng Tùng