Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh

Ngày 24/5/2019, Đoàn Kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và theo dõi thi hành pháp luật làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các VPHC trên địa bàn tỉnh phát sinh trên tất cả các lĩnh vực, chủ yếu là vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm quy định về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xây dựng, đất đai... Năm 2018 toàn tỉnh đã ban hành trên 87.900 quyết định xử phạt VPHC; trong đó đã thi hành trên 86.200 quyết định, chưa thi hành trên 1.600 quyết định, tổng số tiền phạt và tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu trên 106 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; các vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định, kết quả công tác xử phạt VPHC được thực hiện khá hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

 

Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn kiểm tra quan tâm như nguồn kinh phí bố trí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện xử lý VPHC, tổ chức bộ máy, biên chế thực thi nhiệm vụ xử lý VPHC; phân định thẩm quyền xử lý VPHC, công tác xử lý VPHC đối với người chưa thành niên, những khó khăn, vướng mắc trong xử lý VPHC...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian qua tỉnh luôn coi trọng công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, tuy nhiên việc thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Đối với kết quả sơ bộ kiểm tra các hồ sơ về xử lý VPHC, tỉnh tiếp thu các ý kiến và sẽ có trao đổi, giải trình với đoàn; đồng thời mong muốn đoàn kiểm tra có hướng dẫn cụ thể để công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng, quan tâm, chỉ đạo, điều hành của tỉnh đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Thời gian tới, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra về xử lý VPHC, làm tốt chức năng, quyền hạn của tỉnh theo quy định; tiếp tục quán triệt đến các sở, ngành, các huyện, thành phố về vai trò quan trọng, sự cấp thiết của việc đấu tranh quyết liệt đối với các VPHC trên địa bàn; duy trì, phát huy tinh thần chủ động trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Bên cạnh đó quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn lực thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về pháp luật xử lý VPHC. Đối với những khó khăn, vướng mắc tỉnh cần kịp thời phản ánh, đề nghị hướng dẫn bảo đảm việc thực thi pháp luật được chính xác. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết.

 

Thùy Linh