Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 03/4/2019, Đoàn công tác số 3 của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012- 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời ban hành kế hoạch, các cơ chế chính sách, tăng cường vận động sự ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thực hiện Chương trình. Sau 7 năm thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tạo ra bước chuyển mình, đổi mới toàn diện vùng đặc biệt khó khăn, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, bước đầu khơi dậy phong trào phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, xoá đói giảm nghèo. Thu nhập, đời sống nhân dân vùng DTTS, miền núi ngày càng được cải thiện. Số hộ nghèo giảm nhanh qua các năm (bình quân mỗi năm trên 7.500 hộ thoát nghèo), các huyện nghèo giảm đạt trên 5%/năm, số hộ tái nghèo hàng năm thấp, giai đoạn 2012-2015 số hộ tái nghèo là 1.059 hộ; giai đoạn năm 2016-2018 số hộ tái nghèo/3 năm là 72 hộ. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh còn 30.583 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 15,83% và 21.267 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 11,01%.

 

Trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn như: một số cơ chế, chính sách ban hành chậm, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo còn hạn chế, nguồn lực hạn hẹp...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong những năm qua tỉnh hết sức quan tâm, tập trung thực hiện có hiệu quả, đầy đủ, đúng quy trình các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách riêng, phù hợp với điều kiện địa phương. Hiện nay tỉnh có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách riêng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc để thu hút và hỗ trợ đầu tư phát triển, có những điều chỉnh trong chính sách đào tạo nghề cho lao động, có hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc thực hiện một số chính sách, phân bổ nguồn vốn.

 

Đ/c  Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trưởng đoàn công tác tại tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt và những kết quả tích cực tỉnh đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực, cơ sở hạ tầng, vật chất được cải thiện, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giảm nghèo… Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, hỗ trợ sản xuất chưa thực sự hiệu quả, công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động kết quả chưa rõ nét…

 

Do đó, trong thời gian tới, đề nghị tỉnh quan tâm phát triển sản xuất, lựa chọn các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chuỗi sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thay đổi phương thức sản xuất, tập quán sinh hoạt của người dân gắn với quy hoạch lại dân cư nông thôn; bổ sung các chương trình về trồng rừng trong các chương trình, chính sách giảm nghèo; tích cực cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản: nước sạch, vệ sinh môi trường…; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Ngoài ra, quan tâm, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành. Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Trước đó, ngày 01-02/4, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra, làm việc tại huyện Lộc Bình, Văn Quan./.

 

Phương Linh