Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cụm thi đua số 4 Công đoàn Viên chức tỉnh phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 27/3/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Cụm thi đua số 4 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự có lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Công đoàn các đơn vị trong Cụm thi đua. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh - đơn vị Cụm trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, góp ý về dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua. Quy chế gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Cụm theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: xác định thời điểm tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ, chế độ họp, nguồn kinh phí hoạt động…

 

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua 2019

 

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 với một số chỉ tiêu nổi bật như: 100% các đơn vị trong cụm Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 100% các Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 85% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc và nhiều chỉ tiêu khác.

 

Đ/c Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tích cực tham gia các cuộc vận động, thi đua năm 2019; xem xét, lựa chọn công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh (01/10/2009 – 01/10/2019) thiết thực, hiệu quả.

 

Đ/c Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐCS Văn phòng UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh - đơn vị Cụm trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Cụm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động sinh hoạt, giao lưu chung của Cụm, tạo không khí sôi nổi, bổ ích; thống nhất đóng góp, lựa chọn xây dựng 01 công trình chung chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh./.

 

Phương Linh