Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
99/2018/NĐ-CP 12-07-2018 Chính phủ Sao y Nghị định về Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 694/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh uỷ 

282/BC-BCĐ 13-07-2018 Ban chỉ đạo 138/CP Báo cáo Sơ kết thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn I ( 2016 - 2018 ) 693/SY-VP

Các huyện, thành phố 
TV CBĐ 138 tỉnh 

08/2018/TT-BKHCN 15-06-2018 Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 692/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

242/TB-VPCP 12-07-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III 691/SY-VP

Ban ATGT Các huyện TP 
Các huyện, thành phố 
Đài truyền hình Lạng Sơn 
Báo Lạng Sơn 
TV BCĐ Ban ATGT tỉnh 
Các đoàn thể tỉnh 

90/NQ-CP 10-07-2018 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 690/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
BT, PBT Tỉnh ủy 

20/CT-TTg 13-07-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 689/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

642/QĐ-BGTVT 30-03-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải 688/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

8080/BTC-QLCS 05-07-2018 Bộ Tài chính Sao y Công văn số 8080/BTC-QLCS ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sử dụng Hoá đơn bán tài sản công 687/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

238/TB-VPCP 19-07-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với vốn vay nước ngoài và định hướng sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài 686/SY-VP

Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

6461/VPCP-QHĐP 09-07-2018 Văn phòng Chính phủ V/v Thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội 685/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành