Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Nội chính

Chiều ngày 15/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Nội chính.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Xuân Đồng

 

Theo đó, tiếp nhận ông Hoàng Xuân Đồng, Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày ký.

 

Trao Quyết định và phát biểu tại đây, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Hoàng Xuân Đồng, tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng với tập thể Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Diệp