Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy tại Lạng Sơn

Sáng ngày 15/8/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra của Bộ Công an về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

 

IMG_5749.JPG

Quang cảnh buổi công bố

 

Theo Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24, ngày 25/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm 07 thành viên, do Đại tá Trần Hải Quân, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn; thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc; thời điểm từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2018; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh, mục đích của việc thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, qua đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Đồng chí đề nghị Đoàn thanh tra hoạt động nghiêm túc theo đúng quy định về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt, không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị tài liệu, các điều kiện làm việc để các thành viên trong đoàn thực hiện thanh tra theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Bích Diệp