Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Báo cáo, trình diễn phần mềm Văn phòng điện tử eGov

Ngày 20/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trình diễn phần mềm Văn phòng điện tử eGov. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện đơn vị cung cấp phần mềm (Công ty Cổ phần BKAV).

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần BKAV thực hiện nghiên cứu, đánh giá hệ thống eOffice, đồng thời xây dựng, chỉnh sửa Hệ thống phần mềm eGov đảm bảo phần mềm sát với quy trình xử lý văn bản cụ thể tại địa phương. Theo đó, hệ thống eGov là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý trình duyệt văn bản, hồ sơ công việc trực tuyến trên mạng máy tính với nhiều tính năng tích hợp, phần mềm này kế thừa các tính năng, khắc phục được nhược điểm của eOffice và phát triển thêm một số tiện ích.

 

Quang cảnh buổi trình diễn

 

Sau khi xem đơn vị cung cấp trình diễn phần mềm, ý kiến của các đại biểu và giải đáp của Công ty Cổ phần BKAV, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá hệ thống phần mềm eGov có các tính năng khá tốt, đã có thêm một số tiện ích mà phần mềm eOffice chưa có. Thời gian tới đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng thể và đưa ra các đề xuất cụ thể. Khảo sát lại thực trạng máy móc thiết bị hiện nay trên địa bàn tỉnh, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ…; đồng thời xem xét kết nối liên thông của hệ thống phần mềm với hệ thống công nghệ thông tin toàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo.

 

Thùy Linh