Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án năm 2018

Ngày 30/01/2019, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án trọng điểm. Kết quả trong năm đã hoàn thành dự án Cầu Kỳ Cùng, đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ của khẩu Tân Thanh (Việt Nam) đến khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, công tác quản lý chất lượng các dự án đáp ứng được yêu cầu. Các dự án khác được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên còn có một số khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhà thầu, chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các dự án. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng đối với các dự án chuyển tiếp, dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương- Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập trong quý I/2019 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đầu nhánh Na Dương - Xuân Dương và một số đoạn tuyến khác.  Với dự án cầu Kỳ Cùng tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khuôn viên cây xanh khu vực đầu cầu; ngoài ra, thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán, giải ngân, bố trí vốn đầu tư. Đồng thời, thống nhất danh mục 15 dự án trọng điểm năm 2019, trong đó có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2018./.

 

Phương Linh