Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đường bộ, đường sắt, hàng không rầm rộ giảm cước

Đến chiều ngày 10/11, nhiều “đại gia” vận tải đường bộ đã rầm rộ thông báo giảm giá cước sau khi giá xăng, dầu giảm. Một số khác thì tuyên bố tăng chất lượng phục vụ. Đường sắt, hàng không cũng không ngoài cuộc.

Giảm giá cước để kích cầu