Skip to main content

Xuất khẩu chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng Mỹ

Giới chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp đang "găm" vốn trong các ngành nghề không phải sở trường của mình cần rút khỏi các khoản đầu tư dễ có rủi ro này. Mặt khác, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Mỹ.