Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công chức lương dưới 1,6 triệu đồng sẽ được trợ cấp

Mức trợ cấp dự kiến là 270.000 đồng một quý cho những cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có lương thấp (hệ số từ 3 trở xuống). Dự kiến, chính sách mới này sẽ được áp dụng từ 1/10, cùng thời điểm điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi cho người có công.