Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dạy nghề cho nông dân


ND - Theo đề án "Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" vừa được Chính phủ phê duyệt, mỗi năm cả nước sẽ đào tạo khoảng một triệu lao động, với khoảng 50 nghề. Ðây là tin vui lớn đối với nông dân cả nước ta.

Tin giờ chót (30-4-2010)

ND - Ngân hàng Trung ương Thái-lan nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2010, có thể đạt 4,3% đến 5,8%. Tuy nhiên, mức tăng có thể cao hơn nếu không xảy ra bất ổn chính trị trong những tuần vừa qua.

Nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi: Phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn chính sách

LSO-Tín dụng ưu đãi được ví như những dòng kênh đưa vốn đến tay các đối tượng chính sách, các hộ gia đình nghèo, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây tình trạng nợ quá hạn, xâm tiêu, chiếm dụng có chiều hướng gia tăng, gây nguy cơ “ô nhiễm” dòng dẫn vốn quan trọng này.