Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
53/BC-UBND 21-02-2019 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
695-CV/SLĐTBXH-NCC 20-02-2019 V/v hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg
33/2019/CV-APECI 20-02-2019 V/v đề xuất xây dựng Khu đài tưởng niệm Pháo đài Đông Đăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
672/LĐTBXH-TE 20-02-2019 V/v Hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019
790/BYT-MT 20-02-2019 V/v Triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT
02/2019/CV-CT 20-02-2019 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và xin được tiếp tục thực hiện dự án: Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị
1003/TCĐBVN-ATGT 20-02-2019 V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên QL.1 ( đoạn Lạng Sơn - Hà Nội)
709/BTNMT-TCQLĐĐ 20-02-2019 V/v phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
12/CV-XC 20-02-2019 V/v Đầu tư Dự án `Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hoá; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc`
221/QĐ-TTg 20-02-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
978/BCT-XTTM 19-02-2019 V/v phối hợp triển khai Tuiần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày THVN 20/4
1034/BNN-HTQT 19-02-2019 V/v danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025
12/NQ-CP 19-02-2019 Nghị quyết Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
19/KH-ĐGS 18-02-2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát ` Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 ` trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
42/TB-BXD 18-02-2019 Thông báo Kết luận của Bộ Xây dựng tại Hội nghị thẩm định tại Hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040
1656-CV/BTGTU 18-02-2019 Phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư ( khoá XI )
1316/VPCP-KSTT 18-02-2019 V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
27/HD-ĐCT 15-02-2019 Hướng dẫn Triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ,công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025
87/2019/ENV 15-02-2019 V/v 10 vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ ĐVHD
617-NQ/BCSĐ 11-02-2019 Thông báo ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội
703/BGDĐT-NGCBQLGD 08-02-2019 V/v phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông
13/2019/NĐ-CP 01-02-2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
440/BTP-QLXLVPHC 01-02-2019 V/v rà soát, đề xuất sửa đổi,bổ sung các quy định về thẩm định xử phạt vi phạm hành chính
155/QĐ-TTg 01-02-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018
555/BNV-CTTN 01-02-2019 V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019
821/BCT-XNK 01-02-2019 V/v rà soát hoạt động tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu
1672/BTC-HCSN 01-02-2019 V/v dự thảo TT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính
269/BKHCN-KHTH 31-01-2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
1599/BTC-TCNH 31-01-2019 V/v Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
746/BCT-XTTM 31-01-2019 V/v Chương trình XTTM quốc gia năm 2019
240/CĐSVN-PCTT 31-01-2019 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (phần đường sắt)
428/BGDĐT-CSVC 30-01-2019 V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
1031/BGTVT-VT 30-01-2019 V/v cập nhật điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 giữa 2 bến xe phía bắc và Phía Nam thành phố Lạng Sơn
731/BKHĐT-KTNN 30-01-2019 V/v thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư tự do cấp bách
502/BTNMT-ĐCKS 30-01-2019 V/v Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
508/BTNMT-TCCB 30-01-2019 V/v thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018
540/BYT-PC 30-01-2019 V/v đề nghị đánh giá 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
726/BCT-TCQLTT 30-01-2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP
08/2019/TT-BTC 30-01-2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính
61/VP-TKCN 30-01-2019 V/v xin ý kiến Đề cương hướng dẫn lập Kê hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm hoạ hàng không dân dụng và tàu, thuyền trên biển