Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
6394/BTC-QLCS 31-05-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
577/UBDT-HTQT 31-05-2018 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tưởng Chính phủ
2791/BTNMT-TCQLĐĐ 30-05-2018 V/v rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế
file mẫu 30-05-2018 file mẫu biểu tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy định mới
38/2018/CV/CTCP 30-05-2018 về việc điều chuyển tuyến
349/TA-VP 30-05-2018 V/v đề nghị giao đất để thực hiện dự án mở rộng trụ sở TAND cấp huyện
64/TTr-SLĐTBXH 29-05-2018 đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn
4216/BCT-TTTN 29-05-2018 về việc xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
2541-TB/VPTU 29-05-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
6262/BTC-QLKT 29-05-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công
2542-TB/VPTU 29-05-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018
6187/BTC-TCDN 28-05-2018 về việc quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
1229/BXD-QHKT 25-05-2018 về việc xin ý kiến về Tờ trình và Dự thảo Luật kiến trúc
Giấy mời 25-05-2018 Giấy mời của Ban Tổ chức Lễ hội Vải Thiều Thanh Hà - Hải Dương năm 2018
1631/BTTTT-THH 25-05-2018 V/v thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương
02/CV-TNHHTĐ 25-05-2018 về việc xin chủ trương đầu tư thăm dò, khai thác mỏ cát,sỏi tai khu vực xã Nhật Tiến
1625/BTTTT-CVT 25-05-2018 V/v thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
2536-TB/VPTU 25-05-2018 về Công văn số 8100-CV/BĐNTW ngày 22/5/2018
14/CT-TTg 25-05-2018 Chỉ thị Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
3940/BNN-KH 24-05-2018 về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ quản lý
1811/BTP-KTrVB 24-05-2018 về việc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
13/CT-TTg 24-05-2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
2298/BNV-CCVC 24-05-2018 về việc báo cáo bổ sung danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 và năm 2016
246/CV-BOTBGLS 24-05-2018 về việc công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của trạm thu giá BOT, Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
3906/BNN-BVTV 23-05-2018 về việc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
2572/UBND-CN 23-05-2018 về việc góp ý dự thảo và ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn
2064/BGDĐT-CSVC 23-05-2018 V/v thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ
644/TTg-KGVX 23-05-2018 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
502/LMHTXVN-VPTKTHT 22-05-2018 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
5016/MTTW-BTT 22-05-2018 về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”
4778/VPCP-PL 22-05-2018 về việc khảo sát xây dựng Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là “họ”)
5889/BTC-CST 22-05-2018 về việc góp ý dự thảo 02 Thông tư về phí trong lĩnh vực xây dựng
1142/QĐ-BTP 22-05-2018 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành
2278/BNV-TTB 22-05-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
003/TTr-UBND 22-05-2018 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và mở rộng diện tích chùa Thành
5921/BTC-CST 22-05-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
1495/ BKHCN-TCCB 22-05-2018 về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL)
1142/QĐ-BTP 22-05-2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành
1102/PTM-PTBV 22-05-2018 về việc Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018
12/CT-TTg 22-05-2018 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012