Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
562/KH-ĐGS 14-09-2019 Kế hoạch Giám sát về kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
4566/BTNMT-TTTNMT 13-09-2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứngChiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
6639/BKHĐT-QLKKT 13-09-2019 V/v xây dựng báo cáo về phát triển khu kinh tế , khu công nghiệp
8328/VPCP-KTTH 13-09-2019 V/v chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công
665/CV-BIDV.LS 13-09-2019 V/v tạo điều kiện chuyển quyền thuê đất cho Doanh nghiệp khi mua tài sản thế chấp gắn liền với đất
5327/BYT-VPB1 11-09-2019 góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
148/ĐĐBQH-VP 11-09-2019 V/v đề nghị điều chuyển xe ô tô
333/GM-UBCK 11-09-2019 Giấy mời thời gian 8h,ngày 11 tháng 10 năm 2019 Phổ biến cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán
1025/UBDT 11-09-2019 V/v Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
8629/BGTVT-TC 11-09-2019 V/v Đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về Quỹ Bảo trì Đường bộ
6537/BKHĐT-TCCB 10-09-2019 V/v xây dựng vị trí việc làm cán bộ,công chức ngành kế hoạch, đầu tư
4080/BGDĐT-GDTX 10-09-2019 V/v Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
4079/BGDĐT-GDTX 10-09-2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án `Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2020`
151/KH-BCDD138/CP 10-09-2019 Kế hoạch Kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019
10524/BTC-QLCS 09-09-2019 V/v điều chuyển nhà, đất từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
146/ĐĐBQH-VP 09-09-2019 V/v chuyển kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương
330/GM-VP 09-09-2019 Giấy mời họp thời gian 8h,ngày 13/9/2019 Về Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”
253/VNTT 07-09-2019 V/v giao lưu văn nghệ Thắp sáng ước mơ
1012/UBDT-KHTC 06-09-2019 V/v triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS
119-KH/TU 06-09-2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng iếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lamhx đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đư
6520/BNN-KH 05-09-2019 V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6434/BKHĐT-ĐTNN 05-09-2019 V/v hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2020
4392/BTNMT-TCMT 05-09-2019 V/v Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm
541/HĐND-VP 04-09-2019 V/v chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5179/BYT-MT 04-09-2019 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện chấm dứt phóng uế bừa bãi giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
4351/BTNMT-TCMT 04-09-2019 V/v Đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
3615-TB/VPTU 04-09-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW và kết luận số 56-KL/TW của Bộ chính trị
01/CV-SB 04-09-2019 V/v đề nghị thanh quản tờ khai Hải quan và tiêu huỷ hàng hoá
4332/BTNMT-BĐKH 03-09-2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trìnhmục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
864/CV-BOT BGLS 03-09-2019 V/v Lắp đặt hệ thống thu phí trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ( Dự án thành phần 1)
7894/VPCP-KSTT 03-09-2019 Vv rà soát, thống kê kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công
7846/VPCP-KTTH 31-08-2019 V/v các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục
3422/BVHTTDL-TCDL 29-08-2019 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương biên giới phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số
10135/BTC-CST 29-08-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa Thông tư 216/2016/T-BTC
513/CV-CSSK 29-08-2019 V/v phối hợp thực hiện chương trình tuyên truyền đánh giá về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại tỉnh Lạng Sơn
2472/BCA-K02 28-08-2019 V/v tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
778/KTNN-CNIV 28-08-2019 V/v mời dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế...
781/KTNN-CNIV 28-08-2019 V/v mời dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị
8060/BGTVT-KCHT 27-08-2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ GTVT
3600-TB/VPTU 27-08-2019 Thông báo ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị