Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
6433/VPCP-QHĐP 19-07-2019 V/v nghiên cứu chinh sách kinh tế của Trung Quốc
1684/BXD-QLN 19-07-2019 V/v: Tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường BĐS
8327/BTC-QLCS 19-07-2019 V/v dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1686/XTTM-XTĐT 15-07-2019 V/v mời tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ
4074/UBCK-QLCB 28-06-2019 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp cổ phần hoá và doanh nghiệp thoái vốn nhà nước
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
966/TCTL-NN 17-07-2019 V/v xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.
4981/BNN-TY 16-07-2019 V/v triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025
8164/BTC-CST 16-07-2019 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
1762/QĐ-BTNMT 14-07-2019 Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
4952/BCT-PVTM 11-07-2019 V/v Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ
4815/BKHĐT-PTDN 11-07-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn theo QĐ số 1232/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch thoái vốn đến hết năm 2020
7947/BTC-CST 11-07-2019 v/v đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
861/QĐ-TTg 11-07-2019 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
4799/BKHĐT-TH 11-07-2019 V/v Báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
741/UBDT-PC 11-07-2019 V/v báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
01/VB-2019 10-07-2019 V/v đề nghị chủ trương xin thuê Nhà Trạm Kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
7909/BTC-TCNH 10-07-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 và Thông tư số 110/2007/TT-BTC
4894/BKHĐT-KTHT 10-07-2019 V/v rà soát danh mục Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do
4848/BNN-TCCB 09-07-2019 V/v đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp Kính
1599/BXD-QHKT 09-07-2019 V/v báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
1609/BXD-KTXD 09-07-2019 v/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD
832/TTg-ĐMDN 09-07-2019 V/v tình hình cơ cấu lại DNNN quý I năm 2019
1586/BXD-QLN 08-07-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
7750/BTC-QLKT 08-07-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
5197/NHNN-TTGSNH 05-07-2019 V/v cung cấp thông tin và góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg
2106/BDAĐL-TH2 05-07-2019 V/v thoả thuận hướng tuyến đường dây 110KV dự án Cải tạo đường dây 110Kv Bắc Giang - Lạng Sơn
2978/BNV-TCPCP 04-07-2019 V/v Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
1258/TB-VKHCN 04-07-2019 Thông báo mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp công nghệ mới và chỉ dẫn xử lý kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức tại Hà Nội
3491-TB/VPTU 04-07-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về thực hiện Công số 3569-CV/BKTTW NGàY 01/7/2019 của Ban kinh tế Trung ương
14/2019/CV 03-07-2019 Báo cáo về tình hình hoạt động và việc sắp xếp lại mặt bằng kinh doanh tại Trung tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng
1270/BTĐKT-VI 03-07-2019 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV
7543/BTC-TCDN 01-07-2019 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
3088/BTNMT-BĐKH 28-06-2019 V/v đề xuất nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
10/TT-BLĐTBXH 28-06-2019 Thông tư Hướng dẫn điểu chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ
07/2019/CV-HHVT 28-06-2019 V/v xin vào Bến Lạng Sơn
1133/CT-TH 28-06-2019 V/v tổng hợp tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
438/TƯHCTĐ-VP 28-06-2019 V/v đánh giá 10 năm thi hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ
2571/LĐTBXH-TE 28-06-2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
5733/VPCP-ĐMDN 28-06-2019 V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN năm 2019
7440/BTC-TCQT 27-06-2019 V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định về quá cảnh hải quan ASEAN