Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
13/TB-VP 14-02-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019
14/TB-VP 14-02-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11/TB-VP 02-02-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02/2019
10/TB-VP 20-01-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 02 năm 2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
113/TB-VP 27-08-2018 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
112/TB-VP 24-08-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2018 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
105/TB-VP 13-08-2018 Về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
100/TB-VP 06-08-2018 Kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất Trang thông tin điện tử thành viên
98/TB-VP 31-07-2018 Phân công thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
94/TB-VP 27-07-2018 Về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
92/TB-VP 13-07-2018 Về việc Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 6/7/2018.
88/TB-VP 11-07-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018
86/TB-TCT 11-07-2018 Về việc Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường.
85/TB-VP 06-07-2018 Về việc tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông
81/TB-VP 28-06-2018 Phân công thực hiện thực hiện nhiệm vụ liên quan tại các Kế hoạch của UBND tỉnh
74/TB-VP 13-06-2018 Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy
73/TB-VP 12-06-2018 Chức năng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
70/TB-VP 06-06-2018 Về việc tổ chức thẩm tra bổ sung các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018 (dự kiến họp ngày 13/6/2018)
69/TB-VP 05-06-2018 Phân công thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
64/TB-VP 30-05-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018 (dự kiến họp ngày 07/6/2018)
62/TB-VP 29-05-2018 Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường vụ Tỉnh ủy
60/TB-ĐKT 17-05-2018 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 tại Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
58/TB-ĐKT 15-05-2018 Kết luận kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
57/TB-VP 10-05-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 (dự kiến họp ngày 29/5/2018)
54/TB-VP 04-05-2018 Theo dõi, đôn đốc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh
53/TB-VP 03-05-2018 Theo dõi, đôn đốc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh
51/TB-VP 23-04-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
49/TB-VP 21-04-2018 Thông báo phân công trực cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tháng 5 năm 2018
48/TB-VP 19-04-2018 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thư ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
47/TB-VP 14-04-2018 Bổ sung nội dung thẩm tra trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 (dự kiến họp ngày 26/4/2018)
45/TB-VP 13-04-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018 (dự kiến họp ngày 26/4/2018)
44/TB-VP 10-04-2018 Thông báo về chế độ làm ngoài giờ
43/TB-VP 06-04-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018
15/KH-TCT 06-04-2018 Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
42/TB-VP 05-04-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
41/TB-VP 04-04-2018 Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
40/TB-VP 03-04-2018 Thông báo nội bộ phân công thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 4 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh.
14/KH-VP 03-04-2018 Kế hoạch Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
38/TB-VP 24-03-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh