Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/3/2018, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ Trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác Văn phòng. Dự buổi làm việc có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 

New Picture (66).png

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo Báo cáo, hiện nay, công tác tham mưu, tổng hợp, giải quyết văn bản tại Văn phòng đều được thực hiện trên quy trình văn phòng điện tử - eOffice và thực hiện theo Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản, tạo sự thống nhất trong công tác hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Nhờ áp dụng phần mềm văn phòng điện tử, tỉnh đã xây dựng được môi trường điện tử liên thông giữa các cơ quan, đơn vị; cùng với đưa chứng thư số, chữ ký số, văn phòng điện tử được sử dụng ngày càng có hiệu quả. Trên hệ thống một cửa, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh hiện cung cấp trên 1.700 dịch vụ công mức độ 2, trên 400 dịch vụ công mức độ 3 và 05 dịch vụ công mức độ 4.  

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản luôn được Văn phòng thực hiện bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng thường xuyên quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Qua chuyến công tác này, đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử để tạo sự thống nhất trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn phòng.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ Trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ đánh giá cao những kết quả của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác văn phòng. Thời gian tới, Văn phòng tiếp tục chủ động, minh bạch trong xây dựng và thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trong nội bộ cơ quan; bên cạnh đó, cần nghiên cứu sử dụng file trong xử lý văn bản, xác định rõ thời hạn trong xử lý hồ sơ, thực hiện chặt chẽ trong bảo quản, khai thác, bàn giao tài liệu; giảm văn bản giấy, tăng cường sử dụng văn phòng điện tử trong văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong tiếp nhận văn bản; quan tâm đến công tác lưu trữ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn./.

 

Bích Diệp