Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 22/9/2017, Chi bộ Hành chính – Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

 

 

IMG_7329.jpg

 

Hiện nay chi bộ Hành chính – Quản trị có 25 đồng chí đảng viên trong đó có 23 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Hành chính – Quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra. Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ đều có lối sống lành mạnh, giản dị, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

IMG_7348.jpg

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận những kết quả chi bộ Hành chính – Quản trị đã đạt được. Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, quần chúng; duy trì nề nếp sinh hoạt của chi bộ; mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tập thể chi bộ luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020./.

 

Minh Thế