Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
179/TB-VPCP 08-05-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 564/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

0 06-05-2019 Bản ghi nhớ hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho DN chế biến và xuất khẩu điều qua cửa khẩu Biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn 552/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các cơ quan kiểm dịch 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 

57/BCĐTW-VPBCĐTW 06-05-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Công văn V/v Sửa lỗi phiếu điều tra và nhập tin phiếu giấy Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 562/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân tộc 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Xây dựng 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các sở ngành TV BCĐ theo QĐ 1703 

3640/VPCP-KTTH 04-05-2019 Văn phòng Chính phủ V/v vốn thực hiện các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng 551/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

506/QĐ-TTg 04-05-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg 561/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

174/TB-VPCP 04-05-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 560/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

17/2019/TT-BGTVT 03-05-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 559/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Ngoại vụ 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

84/QĐ-BCĐ389 03-05-2019 Ban chỉ đạo 389 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận t 538/SY-VP

Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Y tế 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Quản lý thị trường 
Các huyện, thành phố 

55/BCĐTW-VPBCĐTW 02-05-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Công văn V/v hỗ trợ sửa lỗi phiếu điều tra Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 563/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân tộc 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Xây dựng 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các huyện, thành phố 
Các sở ngành TV BCĐ theo QĐ 1703 

357/UB-PA 02-05-2019 Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài V/v tổ chức ARCS/Ô-Xtơ-rây-li-a dừng hoạt động tại Việt Nam 566/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Ngoại vụ 

3556/VPCP-NN 02-05-2019 Văn phòng Chính phủ V/v tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất 544/SY-VP

Cục Quản lý thị trường 
Các huyện, thành phố 
Ban chỉ đạo 389 tỉnh 
Sở Công Thương 
Sở Y tế 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

36/2019/NĐ-CP 29-04-2019 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục th 554/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

362/QĐ-VPCP 27-04-2019 Văn phòng Chính phủ Quyết định Về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 542/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1016/QĐ-BTP 26-04-2019 Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý 548/SY-VP

Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp

77/QĐ-BCĐ896 26-04-2019 Ban chỉ đạo 896 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 547/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Các TV BCĐ 896 tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

471/QĐ-TTg 26-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” 525/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

481/CĐ-TTg 26-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Công điện về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng 533/SY-VP

Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải 
Các cơ quan TV BCĐ 1622 

53/BCĐTW-VPBCĐTW 26-04-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Báo cáo về công tác thu thập thông tin tại địa bàn, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 543/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Ban Dân tộc 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các sở ngành TV BCĐ theo QĐ 1703 

3395/VPCP-PL 25-04-2019 Văn phòng Chính phủ V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2018 526/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

01/QĐ-HĐQGTNN 25-04-2019 Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Quyết định về việc kiện toàn Uỷ viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước 558/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Y tế 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

35/2019/NĐ-CP 25-04-2019 Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 524/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

161/LĐCP 25-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Thư giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra 539/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

50/BCĐTW-VPBCĐTW 25-04-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Công văn V/v điều tra bổ sung số người bị bỏ sót, khoá chương trình CAPI và chương trình sửa lỗi phiếu điều tra của Tổng điều tra năm 2019 537/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân tộc 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Xây dựng 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các sở ngành TV BCĐ theo QĐ 1703 

711/QĐ-BGTVT 25-04-2019 Bộ Giao thông vận tải Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục cầu Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2014-2020 và danh mục cầu Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương ( LRAMP ) 567/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

460/QĐ-TTg 25-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 523/SY-VP

Các cơ quan TV theo QĐ 684 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Các huyện, thành phố 

467/QĐ-TTg 25-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 555/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

4827/BTC-QLN 24-04-2019 Bộ Tài chính V/v Góp ý gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân của Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. 536/SY-VP

Công ty CP Cấp thoát nước LS 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

748/HD-BTĐKT 24-04-2019 Bộ Nội vụ Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua ` Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ` giai đoạn 2011-2020 546/SY-VP

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Các cơ quan TV HĐTĐKT tỉnh 

1465/BC-BNG-CÂu 24-04-2019 Bộ Ngoại giao Báo cáo kết quả Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ XI tại thành phố Toulouse, Pháp ( Toulouse 01-02/4/2019 ) 522/SY-VP

UBND thành phố 
UBND huyện Văn Quan 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Y tế 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Ngoại vụ 
Thường trực Tỉnh ủy 

3844/BGTVT-VT 24-04-2019 Bộ Giao thông vận tải V/v triển khai thực hiện Văn hoá số 2594/VPCP-CN ngày 01/4/23019 đối với quản lý hoạt động xe ba bánh trên địa bàn thành phố Hà Nội 527/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giao thông Vận tải