Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
4640/BVHTTDL-TCDL 19-11-2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v góp ý báo cáo tổng kết 1 năm thí điểm tổ chức đưa, đón xe tự lái từ Trung Quốc vào Lạng Sơn. 1324/SY-VP

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Giao thông Vận tải

1545/CĐ-TTg 15-11-2019 Thủ tướng Chính phủ Công điện về sự cố tàu bay quốc tịch Việt Nam bị móp mũi che ra - đa và rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng 1322/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

10492/VPCP-V.I 15-11-2019 Văn phòng Chính phủ V/v đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá 1306/SY-VP

CQTT BCĐ 389 tỉnh
Các huyện, thành phố
Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

86/2019/NĐ-CP 14-11-2019 Chính Phủ Nghị định quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1320/SY-VP

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

13836/BTC-ĐT 14-11-2019 V/v kết quả kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí QLDA và thực hiện vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia 1323/SY-VP

Các huyện, thành phố
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/2019/TT-BCT 14-11-2019 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 1310/SY-VP

Các huyện biên giới
Cac cơ quan kiểm dịch
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cục Quản lý thị trường
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tư pháp
Sở Công Thương
Sở Tài chính

88/2019/NĐ-CP 14-11-2019 Chính Phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 1321/SY-VP

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn
Hiệp hội DN tỉnh
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

87/2019/NĐ-CP 14-11-2019 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 1319/SY-VP

Các huyện, thành phố
Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Thanh tra tỉnh
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

1623/QĐ-TTg 14-11-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể 01 cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn 1301/SY-VP

Các Sở, Ban, ngành tỉnh
Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn
bà Diệp
UBND xã Bắc Xa
UBND huyện Đình Lập
Ban Dân tộc
Các CQTV HĐ TĐKT tỉnh

99/NQ-CP 13-11-2019 Chính Phủ Sao y Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019 1302/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

23/2019/TT-BCT 13-11-2019 Bộ Công thương Thông tư Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN 1312/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh
Các co quan kiểm dịch
Các huyện, thành phố
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Ngoại vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính

1614/QĐ-TTg 13-11-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 1318/SY-VP

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Công Thương
Sở Xây dựng
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
Sở Kế hoạch và Đầu tư

394/TB-VPCP 13-11-2019 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 1303/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

393/TB-VPCP 12-11-2019 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ khi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ q 1315/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

5070/UBND-KT 12-11-2019 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội V/v Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 1308/SY-VP

UBND huyện Chi Lăng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Kế hoạch và Đầu tư

22/2019/TT-BCT 12-11-2019 Bộ Công thương Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ 1311/SY-BP

Các huyện, thành phố
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Ngoại vụ
Sở Tài chính

45/2019/TT-BGTVT 11-11-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện 1314/SY-VP

Các huyện, thành phố
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Công Thương
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giao thông Vận tải

10696/BGTVT-MT 11-11-2019 Bộ Giao thông vận tải V/v tuyên bố Hà Nội về hiện thực hóa thành phố và cộng đồng thông minh tại Châu ￁ thông qua các giải pháp và biện pháp giao thông bền vững về môi trường (EST). 1307/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

21/2019/TT-BCT 08-11-2019 Bộ Công thương Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Hồng Công, Trung Quốc 1293/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

18/2019/TT-BLĐTBXH 08-11-2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong t 1296/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

1553/QĐ-TTg 08-11-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước 1292/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Xây dựng
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài nguyên và Môi trường

1746/QĐ-BKHĐT 07-11-2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 1316/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

44/2019/TT-BGTVT 07-11-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 1298/SY-VP

Các huyện, thành phố
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Xây dựng
Sở Giao thông Vận tải

3263/QĐ-BKHCN 06-11-2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh `Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ tiêu biểu` 1300/SY-VP

Các huyện, thành phố
Hiệp hội DN tỉnh
Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Công Thương
Sở Nội vụ
Sở Khoa học và Công nghệ

4731/LĐTBXH-TCGDNN 06-11-2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội VV sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng 1305/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Nội vụ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tư pháp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10563/BGTVT-VT 06-11-2019 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kim Hồng Phước tổ chức thực hiện đoàn xe mô tô của khách quốc tịch tịch ấn Độ, Anh, Mỹ, Canada, ᅳc vào tham gia giao thông tại Việt Nam du lịch. 1297/SY-VP

UBND thành phố Lạng Sơn
UBND huyện Hữu Lũng
UBND huyện Chi Lăng
UBND huyện Cao Lộc
UBND huyện Văn Lãng
UBND huyện Tràng Định
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Giao thông Vận tải
Sở Ngoại vụ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/2019/TT-BLĐTBXH 06-11-2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí phân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nướcc do doanh nghiệp thực hiệp 1295/SY-VP

Thường trực Tỉnh ủy
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

4297/BNG-TĐKT 05-11-2019 Bộ Ngoại giao V/v thông báo kết quả khen thưởng 1294/SY-VP

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn
Ông Hải
Ông Sơn
Các cơ quan TV HĐ TĐKT tỉnh
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

76/2019/TT-BTC 05-11-2019 Bộ Tài chính Sao y Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 1285/SY-VP

Các huyện, thành phố
Công ty TNHH Khai thác công trình Thuỷ Lợi
Công ty CP QL&XD Giao thông
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tư pháp
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính

12/019/TT-BTTTT 05-11-2019 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 1290/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh
Văn phòng Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy