Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
87/TB-VPCP 08-03-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 325/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

01/2019/TT-BTTTT 05-03-2019 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông 327/SY-VP

Sở Nội vụ 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

1342/BKHĐT-TH 05-03-2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 337/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

517/QĐ-BTP 04-03-2019 Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh 324/SY-VP

Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

04/2019/TT-BCT 04-03-2019 Bộ Công thương Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 219 328/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

711/KH-MTTW-BTT 04-03-2019 Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Kế hoạch chỉ đạo và Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 336/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 

296/QĐ-BTC 27-02-2019 Bộ Tài chính Quyết định Đính chính thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số diều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan 285/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các cơ quan kiểm dịch
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
 

803-BS/VPTU 25-02-2019 Văn phòng Tỉnh ủy Báo cáo nội dung, kết quả và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại chương trình thăm và làm việc tại tỉnh lạng Sơn 335/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

22/2019/NĐ-CP 25-02-2019 Chính phủ Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 281/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

21/2019/NĐ-CP 22-02-2019 Chính phủ Nghị định 286/SY-VP

Thường trực Tỉnh ủy 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

519/QDD-BNN-KH 21-02-2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hoá,dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hoá,dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 330/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

04/CT-TTg 20-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 278/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

35/CV-TCCT 20-02-2019 Bộ Công thương V/v gửi đăng bài, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên Tạp chí Công Thương 333/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

19/2019/NĐ-CP 19-02-2019 Chính phủ Nghị định Về họ, hụi, biêu, phường 263/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

09/BC-BTTTT 19-02-2019 Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018 276/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

559/QĐ-BNN-BVTV 19-02-2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 280/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

973/BKHĐT-KCHTĐT 18-02-2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v đề nghị cải tạo, nâng cấp QL4B trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn 266/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn

188/QĐ-TTg 18-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 274/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các Ban của Đảng 
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

1341/VPCP-KTTH 18-02-2019 Văn phòng Chính phủ V/v triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị 267/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

09/2019/QĐ-TTg 15-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 268/SY-VP

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

7/2019/QĐ-TTg 15-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao 273/SY-VP

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

08/2019/QĐ-TTg 15-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 272/SY-VP

Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

163/QĐ-BTTTT 14-02-2019 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018 265/SY-VP

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

857/NHNN-TTGSNH 14-02-2019 Ngân hàng nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận thành lập chi nhánh của BacABank 245/SY-VP

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

58/TB-VPCP 14-02-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 248/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các TV BCĐ 2420 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

182/QĐ-TTg 14-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi 254/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

173/QĐ-TTg 13-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 253/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

172/QĐ-TTg 13-02-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt `Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025` 251/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

387/QĐ-BGDĐT 13-02-2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 6639/QĐ-BGD ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 283/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

356/QĐ-BNG 13-02-2019 Bộ Ngoại giao Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao kỳ 2014-2018 252/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng HĐND Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ