Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
209/TTr-CP 22-05-2018 Chính Phủ Tờ trình Về việc phê chuẩn Hiệp định vay của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” 522/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

77/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 521/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

1328/BC-VPQH 22-05-2018 Văn Phòng Quốc Hội Báo cáo kết quả chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn 520/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

10/2018/TT-BGDĐT 30-03-2018 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Thông tư Quy định về đào tạp cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 519/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 518/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

69/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 517/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

4504/VPCP-QHQT 15-05-2018 Văn phòng Chính Phủ V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2017 và một số giải pháp 516/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

12/2018/TT-BYT 04-05-2018 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 515/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban BVCS CB tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

2710/BYT-QT 16-05-2018 Bộ Y Tế V/v góp ý việc duy trì và nâng cấp các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 514/SY-VP

UBND các huyện Biên giới

Các cơ quan kiểm dịch

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

5659/BTC-QLCS 16-05-2018 Bộ Tài Chính V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và giao thông 513/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn