Chiều 20/1/2020, Văn Phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo, năm 2019, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình làm việc của UBND tỉnh và đã hoàn thành 140/145 nội dung; phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ chu đáo 483 cuộc họp; tham mưu, đề xuất và tổ chức thẩm định, trình ban hành 16.486 văn bản thuộc thẩm quyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ đã có nhiều đổi mới…

 

​Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tập thể Văn phòng cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh giao để triển khai thực hiện, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện; tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cũng như nâng cao năng lực, kỹ năng thẩm tra, phản biện; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hậu cần, phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng Đề án cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan…

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, 10 đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 tập thể và 43 cá nhân được nhận Giấy khen của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp