Ngày 27/5/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2019.

 

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tham mưu, tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo yêu cầu, đã tham mưu đề xuất, thẩm tra, trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành trên 5.500 văn bản đi, phục vụ 132 cuộc họp,  tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ 65 lượt công dân, xử lý 251 lượt đơn thư; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), văn thư lưu trữ có nhiều đổi mới, lũy kế từ đầu năm tiếp nhận trên 15.000 văn bản đến, tính đến ngày 17/5/2019 trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận trên 5.200 hồ sơ, giải quyết đúng hạn trên 4.700 hồ sơ (đạt 99,12%), quản lý và duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng TTĐT tỉnh, năm 2018 Cổng xếp hạng thứ 35/61 tỉnh, thành phố...  Công tác phục vụ bảo đảm chu đáo, an toàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "5 đúng, 4 rõ, 3 bảo đảm".

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã báo cáo, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm việc đào tạo, điều động, bổ nhiệm những lãnh đạo, công chức của Văn phòng có trình độ, năng lực; tập huấn nghiệp vụ văn phòng cho công chức, viên chức; bổ sung vốn cho dự án Nhà nghỉ - Nhà khách A1, bố trí trụ sở mới cho Ban Tiếp công dân tỉnh…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, công tác văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà nghỉ - Nhà khách A1; tiếp tục duy trì hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh để nâng mức xếp hạng Cổng trong  năm 2019; ban hành Kế hoạch giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ”, bảo đảm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiểm tra hệ thống một cửa trong giải quyết TTHC của các huyện, xã, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi để nâng cao hiệu quả công việc, lưu ý chế độ thông tin thông suốt, bảo đảm kịp thời; rà soát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “5 đúng, 4 rõ, 3 bảo đảm”; tiếp tục nâng cao năng lực thẩm tra, phản biện, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, phục vụ… Đối với các kiến nghị đề nghị Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Thùy Linh