Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
7014/BNN-CBTTNS 10-09-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo quốc tế về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP
3780/LĐTBXH-TE 10-09-2018 về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013
430/BC-UBND 10-09-2018 về việc xin ý kiến áp dụng giá đất cụ thể để bồi thường dự án Bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng
1052/UBDT-KHTC 10-09-2018 về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án phát triển CSHTHTSX cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc
4854/BTNMT-TCQLĐĐ 10-09-2018 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
2807-TB/VPTU 10-09-2018 về Thông báo số 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018
6986/BNN-KTHT 10-09-2018 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
10955/BTC-TCHQ 10-09-2018 V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC
6985/BNN-KTHT 10-09-2018 về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg
1058/PCTT-KHCN 10-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”
10956/BTC-TCHQ 10-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
10003/BQP-KTe 08-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
03/CĐ-LĐTBXH 07-09-2018 về tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
4113/BVHTTDL-TTr 07-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
26/CV-NN 07-09-2018 V/v giải quyết khó khăn với xuất khẩu hàng nông sản
2262/BXD-QLN 07-09-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
1783/BQP-BST 07-09-2018 về việc xin ý kiến Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng
2996/BTTTT-CVT 07-09-2018 về việc kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng
6767/NHNN-TCKT 07-09-2018 về việc có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất Agribank trên địa bàn tỉnh
672/HĐDT14 07-09-2018 về việc xây dựng báo cáo tình hình công tác giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt với nhóm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người
2716/UBND-KGVX 06-09-2018 về việc mời tham gia Giải quần vợt “Cúp Tân Trào mở rộng” năm 2018
6937/BNN-TCTL 06-09-2018 về việc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
10008/BGTVT-VT 06-09-2018 về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức
4062/BGDĐT-KHTC 06-09-2018 về việc báo cáo số liệu học phí
368-BC/HU 06-09-2018 Báo cáo số 368-BC/HU ngày 06/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan
4069/BVHTTDL-DSVH 05-09-2018 về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích Chùa Thành, tỉnh Lạng Sơ
4424/BNV-CTTN 05-09-2018 về việc đánh giá việc triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ
4771/BTNMT-TCMT 05-09-2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
1331/PB-VPCP 05-09-2018 Phiếu báo số 1331/PB-VPCP ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
8406/VPCP-ĐMDN 05-09-2018 về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017
3397/BNG-THKT 05-09-2018 về việc phát hành Bản tin Ngoại giao Kinh tế
6225/BKHĐT-QLKTTW 05-09-2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP
542/HĐND-KTNS 05-09-2018 về phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
908/TB-BYT 04-09-2018 về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
2765/BKHCN-PTTTDN 04-09-2018 về cập nhật tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
2043/XTTM-XTĐT 04-09-2018 về việc mời tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản
05/KH-BCĐTW 04-09-2018 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở
842-KL/TU 04-09-2018 Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU
2765/BKHCN-PTTTDN 04-09-2018 về cập nhật tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
văn bản kèm theo cv 3458/VP-TH 04-09-2018 văn bản kèm theo cv 3458/VP-TH