Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26-CT/TU 17-02-2020 Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2025
92/SNgV-HTQT 17-02-2020 Đề nghị cho phép đoàn phóng viên văn phòng hãng tin Reuters tại Việt Nam đên hoạt động báo chí tại Lạng Sơn
1534/BTC-QLCS 17-02-2020 V/v điều chuyển nhà, đất từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sang Bộ Công an
51/TWPCTT 15-02-2020 V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2020
1153/VPCP-QHQT 15-02-2020 V/v kết quả triển khai Hiệp định CPTPP của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019
02/2020/TT-BLĐTBXH 14-02-2020 Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
879/BKHĐT-HTX 14-02-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1509/BTC-TCT 14-02-2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế
530/BXD-VLXD 14-02-2020 V/v quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường
518/BXD-QLN 13-02-2020 Báo cáo tình hình thị trường bất động sản phục vụ Hội nghị trực tuyến
447/BTTTT-TTĐN 13-02-2020 V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
125-KH/TU 12-02-2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
535/BVHTTDL-TCCB 12-02-2020 V/v hướng dẫn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa năm 2020
624/BYT-MT 12-02-2020 Xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
862/BCT-CT 12-02-2020 Rà soát, điều chỉnh các hoạt động hưởng ứng Ngày 15-3
457/LĐTBXH-VPQGGN 12-02-2020 Vv báo cáo tổng kết nghị quyết số 76/2014/QH13 của quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến 2020
458/LĐTBXH-BÐG 12-02-2020 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
773/BKHDDT-ĐKKD 11-02-2020 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019
77/ĐCTTB-TCHC 11-02-2020 V/v tiếp tục tạo điều kiện thi công đề án thành phần "Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía Đông Bắc đứt gãy Sông Hồng"
152/QĐ-BCĐCTMTQG 11-02-2020 Quyết định Ban hành kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
124-KH/TU 11-02-2020 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...
427/BCA-H02 11-02-2020 V/v kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
126/UBDT-TT 11-02-2020 V/v phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
432/BXD-VP 10-02-2020 V/v Báo cáo kết quả tự kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch
762/BKHĐT-ĐTNN 10-02-2020 V/v hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các daonh nghiệp trong bồi cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)
606/BTNMT-TCMT 10-02-2020 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
450/BXD-QHKT 10-02-2020 V/v thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
606/NHNN-VCL 07-02-2020 V/v Triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
876/VPCP-CN 07-02-2020 V/v thị trường bất động sản
694/BKHĐT-QLQH 07-02-2020 V/v triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch
398/BXD-KTXD 07-02-2020 V/v báo cáo tình hình xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích
05/CV-HHVT 07-02-2020 Về việc quản lý người & phương tiện trong thời gian chống dịch viêm phổ cấp do virus nCoV
74/TTr-NHCS 07-02-2020 Tờ trình về việc ban hành Văn bản chi đạo tổng kết đánh giá chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
254/BKHCN-KHTC 07-02-2020 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021
942/VPCP-QHĐP 07-02-2020 V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân lần 2
418/BXD-QLN 07-02-2020 V/v tăng cường phòng chống dịch nCoV tại nhà chung cư
12/VPHH 07-02-2020 V/v quản lý lái xe và phương tiện qua cửa khẩu biên giới trong thời gian chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV
525/BYT-MT 06-02-2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường họ
490/BYT-MT 06-02-2020 V/v Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virútCorona (n-CoV) tại nơi làm việc
463/CĐ-VHTTDL 06-02-2020 Công điện Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh