Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10093/BCT-HC 12-12-2018 về việc tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoát chất cấp tỉnh theo Chỉ thị 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
268/CV-PLPT 12-12-2018 về việc không tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
18/2018/CV 12-12-2018 về việc “UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc thu hồi các khoản nợ tại chợ Đồng Đăng cũ”
19/CV-PS 12-12-2018 về việc đề nghị gia hạn khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 17/HĐTD ngày 15/6/2017
3201/VPBCĐ-C06 12-12-2018 về việc tổng kết thực hiện Đề án 896 năm 2018
3127/BXD-VLXD 12-12-2018 về việc báo cáo đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ
9654/BNN-VPĐP 12-12-2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm- OCOP
03/BCĐTW-VPĐP 12-12-2018 về việc rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
18.2018/CT-VS 12-12-2018 về việc xin được tạm thời đưa Bến xe ô tô hàng hoá XNK tại cửa khẩu phụ Bình Nghi, thôn Nà Coóc vào sử dụng khai thác, phục vụ hoạt động XNK
file điện tử mẫu trình công bố danh mục TTHC 12-12-2018 file điện tử mẫu trình công bố danh mục TTHC
106/PTDB 12-12-2018 V/v đề nghị hỗ trợ nghiên cứu
442/VPTT-TH 11-12-2018 về việc đôn đốc thực hiện Thông báo số 11881/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ
12021/VPCP-KSTT 11-12-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án thiết lập hệ thống thông tin tham vấn chính sách
5575/BVHTTDL-TCTDTT 11-12-2018 về việc góp ý kiến dự thảo lần 2 Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
12018/VPCP-ĐMDN 11-12-2018 về việc kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
2699/CT-BTL 11-12-2018 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
9448/NHNN-TT 11-12-2018 về việc thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11993/VPCP-KSTT 11-12-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương
11995/VPCP-KGVX 11-12-2018 V/v hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí
718/CV-BOT BGLS 11-12-2018 về việc đề nghị cung cấp đấu nối điện cho 02 tòa nhà tại địa chỉ khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
3958/BKHCN-TĐC 11-12-2018 về việc triển khai Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
7521/BYT-PC 11-12-2018 về việc tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh
1212/2018/CV-THG 11-12-2018 về việc đề xuất dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Lạng Sơn
3187/BCA-V03 11-12-2018 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
3049/TB-VPTU 11-12-2018 về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
9563/BNN-TCLN 10-12-2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
4167/BTTTT-CNTT 10-12-2018 về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6036/BNV-TL 10-12-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
25/2018/TT-BLĐTBXH 10-12-2018 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứ, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma tuý công lập
5989/BNV-VP 08-12-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
1350/KH-BCĐTƯVATTP 07-12-2018 về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019
8708/BKHĐT-ĐTNN 07-12-2018 về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018
5275/NHCS-XDCB 07-12-2018 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
345/2018/CV-DĐDN 07-12-2018 về việc phối hợp tuyên truyền môi trường đầu tư, phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3916/BKHCN-CNN 07-12-2018 về việc góp ý kiến Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển
9470/BNN-TCTL 07-12-2018 về việc tái cơ cấu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh
8717/BKHĐT-ĐTNN 07-12-2018 về việc báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2018 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
581/BQLDA-QLDA 07-12-2018 về việc đề nghị giao vật tư thu hồi đường điện cũ công trình: Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng
15180/BTC-TCDN 06-12-2018 về việc báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
2015/TND-KTTKTC 06-12-2018 về việc xác định tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp