Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1157/BNV-CQĐP 06-03-2020 V/v giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019
27/CV-BCH 06-03-2020 V/v xin đào hạ ta tuy đường khúc cua đoạn đường ĐH99A tại vị trí Km1+600 đến km1+750 để làm thông thoáng đường, giảm thiểu tai nạn giao thông và lấy đất san nền cho Dự án
1660/BNN-TTr 05-03-2020 Triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai
1420/BKHĐT-HTX 05-03-2020 V/v triển khai kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
108-HD/BTGTU 05-03-2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16-TT/HKTS 05-03-2020 Tờ trình dự án chi phí thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh của Hội KTS Lạng Sơn
26/NQ-CP 05-03-2020 Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành ...
1607/BNN-TCTL 04-03-2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019
891/UBND-KTTC 03-03-2020 V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm công nghiệp, Thương mại đồng băng sông Cửu Long năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang
48/BCY-CTSBMTT 03-03-2020 V/v triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
2255/BTC-TCDN 02-03-2020 V/v thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020)
1466/LĐTBXH-QHLÐTL 29-02-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Lao động về cho thuê lại lao động
666/LĐTBXH-TE 27-02-2020 V/v hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020
1970/BTC-QLCS 25-02-2020 V/v đánh giá tình hình thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
1091/BKHĐT-TH 25-02-2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
1219/BCT-TKNL 24-02-2020 Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020
1184/BCT-ĐTĐL 24-02-2020 V/v Lấy ý kiến về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
108/2020/TLSQNN 24-02-2020 Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Trích yếu: V/v triển khai tuyển sinh học bổng ASEAN của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây dành cho các địa phương Việt Nam trong năm 2020
712/BGTVT-CQLXD 21-02-2020 V/v: Đề nghị ban hành đơn giá nhân công và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng cho công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
1318/BNN-TY 21-02-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất tằm tơ
238/QĐ-BTTTT 21-02-2020 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ (lần 2)
83/AIC 21-02-2020 V/v tặng trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi - rút corona ( Covid-19) gây ra
36/PTDN-DNNN 21-02-2020 V/v mời tham dự họp lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ( thời gian: 8h30 đến 11h30, ngày 27/02/2020)
1307/VPCP-KTTH 21-02-2020 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
1299/CT-BNN-TCLN 21-02-2020 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
1748/BTC-TCHQ 20-02-2020 Tham gia ý kiến đối với dự thảo QĐ của TTgCP ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
1258/VPCP-QHĐP 19-02-2020 V/v Công văn số 107/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
387/BQP-BST 19-02-2020 V/v xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ
09/CT-TT 19-02-2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
806/BNV-CCVC 19-02-2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
167/UBDT-DTTS 19-02-2020 V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ
504/BCA-QLXNC 18-02-2020 V/v tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị định thực hiện Luật XC, NC của công dân VN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NC, XC, QC, CT của người nước ngoài tại VN
160/UBDT-VP135 18-02-2020 V/v Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025.
751/BNV-TGCP 18-02-2020 V/v Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo
1049/BCT-CN 18-02-2020 Phối hợp rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước
841/NHNN-TD 18-02-2020 Báo cáo tổng kết Quyết định số 25/2015/QĐ-TTg của TTCP về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.
617/BVHTTDL-DSVH 18-02-2020 V/v Thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
897/TCĐBVN-ATGT 18-02-2020 V/v rà soát các điểm đề nghị đấu nối đường nhánh vào quốc lộ
479/BTP-PBGDPL 17-02-2020 V/v thực hiện trong năm 2020 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022
12-TB/TBTVK 17-02-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tỏ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ X VII xây dựng dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...