Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3072-TB/VPTU 20-12-2018 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2018 và dự thảo Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019
1992/HCQG-HĐTNN 20-12-2018 về việc “Triệu tập công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018”
15852/BTC-TCDN 19-12-2018 về việc báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
9863/CĐ-BNN-TY 19-12-2018 Công điện khẩn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
5034/BNG-LPQT 19-12-2018 về việc ký kết văn bản hợp tác quốc tế cụ thể của đơn vị trực thuộc
1427/KTNN-CN IV 19-12-2018 việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán
4053/BKHCN-TCCB 19-12-2018 về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3068-TB/VPTU 19-12-2018 về Chỉ thị số 2699/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 1
15768/BTC-HCSN 18-12-2018 về dự thảo Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án `Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025`,
453/CV-NHTTr 18-12-2018 về việc tổ chức biểu diễn
15765/BTC-HCSN 18-12-2018 về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
4842/BTP-VĐCXDPL 18-12-2018 về việc thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
14229/BGTVT-ATGT 18-12-2018 về việc đề nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
3065-TB/VPTU 18-12-2018 về việc mời dự Hội nghị tham vấn về định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, tổ chức vào 8 giờ 00 ngày 21/12/2018
1666/SNN-TSKTTH 18-12-2018 Công văn số 1666/SNN-TSKTTH ngày 18/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4024/BKHCN-CNN 18-12-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định sử dụng hoá chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
1121/BQLDA 18-12-2018 về việc đề xuất cho tiếp tục thi công dự án đường đến trung tâm xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng
15702/BTC-HCSN 17-12-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017
3059-TB/VPTU 17-12-2018 về Công văn số 1185-CV/TCCS của Tạp chí Cộng sản đề nghị truyền hình trực tiếp chương trình “Điểm tựa của bản làng”
8330/TCĐBVN-CQLXDDB 17-12-2018 về việc cập nhật cơ sở dữ liệu cầu dân sinh, Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
9378/UBND-TM1 14-12-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH và Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 10
9572/NHNN-TTGSNH 14-12-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
12159/VPCP-NN 14-12-2018 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”
5520/BVHTTDL-TCCB 14-12-2018 về việc góp ý kiến dự thảo (lần 2) Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh, Thư viện, Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật
2034/BCH-VP 14-12-2018 về việc xem xét, giúp đỡ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đoàn 14 - Binh đoàn Chi Lăng
950/GM-BNN-VP 14-12-2018 về việc mời tham dự Hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp khu vực phía Bắc
15629/BTC-TCDN 14-12-2018 về việc báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động
4822/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 14-12-2018 về việc xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trọng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
8927/BKHĐT-KTNN 14-12-2018 về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước thuỷ lợi
45/CV-HS 14-12-2018 về việc đề nghị cho gia hạn khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 14/HĐTD ngày 13/6/2017
15556/BTC-PC 13-12-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính
2485/X05-P8 13-12-2018 về việc thực hiện kết luận thanh tra
1937/SYT-KHTC 13-12-2018 về việc xin chủ trương tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ truyền
15558/BTC-HCSN 13-12-2018 về việc báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập
12102/VPCP-NC 13-12-2018 về việc kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
19/2018/CV-MSS 13-12-2018 về đề xuất tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn
12103/VPCP-KGVX 13-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm quý IV và năm 2018
6073/BNV-TT 13-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
12102/VPCP-NC 13-12-2018 về việc kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
15578/BTC-TCNH 13-12-2018 về việc giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn