Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
160-CV/VACHE-SKCĐ 20-07-2018 về việc phối hợp tổ chức chương trình “Lễ vinh danh và trao biểu tượng vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”
08/HCTL 20-07-2018 đề nghị tổ chức hội chợ tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Pháp Luật TPP
806-KL/TU 20-07-2018 Kết luận số 806-KL/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 33 ngày 20/7/2018
101/KH-UBND 20-07-2018 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 Quy chế phối hợp (về than và cát, sỏi) giữa UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn và Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
101/KH-UBND 20-07-2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghi sơ kết 02 Quy chế phối hợp (về than và cát, sỏi) giữa UBND các tỉnh, thành phố; Quảng Ninh, Hải Phòng, Hỉa Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc
822/SCT-VP 19-07-2018 về việc xin điều chuyển xe ô tô và chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
2618/BNG-UBNV 19-07-2018 về việc báo cáo thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ
782/UBDT-KHTC 18-07-2018 về việc triển khai công tác chuẩn bị dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc”
01/2018/CV-CD 18-07-2018 về việc xin gia hạn khai thác mỏ đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ nhà máy gạch Tuynel tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn
1639/TCGDNN-CTMT 18-07-2018 về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020
2879/LĐTBXH-TCGDNN 18-07-2018 về việc đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
228/TEM-KDNV 18-07-2018 về Giải pháp truyền thông để phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Lạng Sơn
454/BQLDA-TCKT 18-07-2018 V/v cho phép mua ô tô phục vụ công tác QLDA đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Theo hình thức hợp đồng BOT)
2626/BTP-PBGDPL 18-07-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
5658/BCT-CTĐP 18-07-2018 về việc đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ
493/GM-BNN-VPĐP 18-07-2018 V/v tham dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
4105/BYT-VPB1 18-07-2018 việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
7794/BGTVT-KHĐT 17-07-2018 về việc sử dụng hồ sơ thiết kế cơ sở đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
489/GM-BNN-VP 17-07-2018 Giấy mời Tham dự ` Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc `
2302/BTTTT-KHTC 17-07-2018 về việc xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
51CV/CT 17-07-2018 về việc hỗ trợ khó khăn cho hoạt động bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn
2290/BTTTT-CATTT 17-07-2018 về việc hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật
238/MIPEC-DA 17-07-2018 về việc kết nối giao thông qua Khu chế xuất 1 với đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn
5719/BKHĐT-PTDN 17-07-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
2192/BKHCN-TCCB 17-07-2018 về việc góp ý dự thảo quy định sửa đổi về tiền lương và thu nhập tăng thêm của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP
2548/BNG-LT 16-07-2018 về việc báo cáo, đánh giá việc thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ
5583/BCT-ĐL 16-07-2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo
8390/BTC-TCDN 16-07-2018 về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
251/ĐKVĐB 16-07-2018 về việc khảo sát lắp đặt trạm đo mưa nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
304/UBBG-VT 16-07-2018 về việc tham gia, hỗ trợ đoàn công tác liên ngành khảo sát cửa khẩu Bình Nghi
3099/BVHTTDL-VHCS 16-07-2018 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị 05 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg
3088/BVHTTDL-VHDT 13-07-2018 về việc tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc, lần thứ 1, năm 2018
4794/BKHĐT-PTDN 13-07-2018 về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019
4745/BKHĐT-PC 12-07-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8285/BTC-QLN 12-07-2018 về việc thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của CP Đức
2734/LĐTBXH-BTXH 11-07-2018 về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018
5483/BCT-CT 11-07-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
8246/BTC-HCSN 11-07-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động và huy động trong hoạt động kiểm ngư
41/GM-BTC 248 11-07-2018 về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
5229/BNN-TCLN 11-07-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp