Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4388/VPCP 12-05-2018 về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (Chỉ thị số 30/CT-TTg)
100-2018/TC 12-05-2018 về việc xin đầu tư lắp dựng hệ thống bảng cổ động, tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại địa bàn tỉnh, thành phố theo phương thức xã hội hoá
3077/BKHĐT-KTĐN 11-05-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
2352/BTNMT-ĐCKS 11-05-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông
4324/VPCP-ĐMDN 11-05-2018 về việc tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2018
1806/LĐTBXH-QHLĐTL 11-05-2018 về việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
5483/BTC-HCSN 11-05-2018 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
860/PCLS-KT+KD 10-05-2018 về việc báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí 4 về Điện tại các xã điểm nông thôn mới năm 2018
99/KH-BCĐ 10-05-2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018
85/UBHTCK-VP 10-05-2018 về việc triển khai kết quả Hội nghị chuyên viên Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
1501/TTr-CAT-PC47 10-05-2018 về việc ra quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính
501/QĐ-TTg 10-05-2018 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
1749/LĐTBXH-VPQGGN 10-05-2018 về tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo
151/2018/CV-APPA 10-05-2018 Về việc thông báo tư cách pháp nhân và nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam
Thư mời ngày 09/5/2018 09-05-2018 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên
486/PCTT-ƯPKC 09-05-2018 về việc tổng hợp dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2016, 2017
1843/BGDĐT-TTr 09-05-2018 về việc rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 138/2013/NĐ-CP
1030/BXD-GĐ 09-05-2018 về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước
14-KH/BCĐ 09-05-2018 về thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
5255/BTC-CST 09-05-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư thu phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
2643/TCĐBVN-CQLXDĐB 09-05-2018 về việc kết cấu mặt đường BTXM thực hiện năm thứ nhất về Kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần đường, Dự án LRAMP
2659/TCĐBVN-ATGT 09-05-2018 về việc đánh giá việc thực thi và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 64/2016/NĐ-CP
4260/VPCP-TCCV 09-05-2018 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
139/BC-BQLKKTCK 09-05-2018 về công tác quản lý, vận hành hệ thống thiết bị tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
1544/BC-CAT-PC49 08-05-2018 về việc các dự án khai thác đất san lấp phục vụ đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã hết hạn
585/TTg-CN 08-05-2018 về việc thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT
11-KH/BCĐ 08-05-2018 về thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
2285/BTNMT-KTTVBĐKH 08-05-2018 về việc “đôn đốc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn”
22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
3614/BCT-QLTT 08-05-2018 về việc góp ý thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
1478/BC-CAT-PC47, PV11 07-05-2018 về việc đề xuất việc xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức và quản lý cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone
08/2018/CV/CM-BK 07-05-2018 về việc “thu hồi đất theo quy hoạch cửa khẩu”
2252/BTNMT-TCQLĐĐ 07-05-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kế, kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất
1475/BC-CAT-PC45 07-05-2018 về việc đề xuất thành lập cơ sở chữa bệnh tâm thần, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật do người tâm thần, loạn thần gây ra
3395/BNN-VPĐP 07-05-2018 về việc đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
01/CV-CTTĐ 07-05-2018 về việc “đầu tư, khai thác điểm quặng Chì - kẽm Nà Chanh, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan”
01/QĐ-BCDDASSEAN 07-05-2018 ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018
2456/BYT-KCB 07-05-2018 về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
5175/BTC-TCT 07-05-2018 chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
2451/BYT-TCDS 07-05-2018 về việc tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số