Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
7425/VPCP-ĐMDN 08-03-2018 về việc phản ánh các kiến nghị
199/QĐ-TTg 19-02-2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
266/TB-VPCP 07-02-2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
58/VP-PCTT 29-01-2018 V/v đề nghị phương tiện được cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
43/BTL-TaC 09-01-2018 V/v triển khai đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới trên tuyến Lạng Sơn
3601/TB-BNV 08-01-2018 về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018
22-TB/TU 08-01-2018 về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
77/TCHQ-PC 03-01-2018 V/v gải quyết khiếu nại lần 2
17825/BTC-TCDN 29-12-2017 V/v quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
2079/QĐ-TTg 22-12-2017 Quyết định Về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”
9274/BKHĐT-HTX 27-12-2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
02-HD/TU 18-03-2016 Hướng dẫn đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
03/BC-STC 04-01-2016 Báo cáo Xử lý việc triển khai đấu giá khu đất tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định có phát sinh Đơn khiếu nại
4348/BGDĐT-GDĐH 26-08-2015 về việc đào tạo nhân lực có trình độ ĐH, Ths của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
450/GM-UBND 26-12-2014 Thư mời tham gia Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019
25/KH-UBND 26-03-2014 Kế hoạch tổ chức, triển khai, thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
56/LĐTBXH-TE 04-01-2013 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1556/BNV-CCHC 26-03-0202 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
402/BXD-VLXD 12-02-0020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước
51/VNFF-BĐH V/v thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
1783/NHNN-TD V/v phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
10336/VPCP-V.I V/v vụ án tại Cty CP địa ốc Alibaba
559/BTC-ĐT V/v Hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018
3169-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư
1790/BTĐKT V/v khen thưởng thành tích Kháng chiến
347/BTNMT-ĐCKS V/v không đáp ứng tiêu chí khoành định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ quặng chì kẽm tại tỉnh Lạng Sơn
4183/BTC V/v phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến pháp luật học đường
485/LĐTBXH-BĐG V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018