Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2785-CV/BKTTW 25-09-2018 về việc tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1134/UBDT-VP135 25-09-2018 về việc rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
3003/BKHCN-TĐC 25-09-2018 về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
5211/BTNMT-TCQLĐĐ 25-09-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
2308/HQLS-GSHQ 25-09-2018 về báo cáo tình hình an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
9926/SGTVT-KHTC 25-09-2018 về việc xử lý chồng lấn giữa Dự án tuyến cao tốc Bằc Giang - Lạng Sơn với Dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
số 2381/BXD-PTĐT 25-09-2018 về việc triển khai các nhiệm vụ quy định tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng
1564/UBVHGDTTN14 24-09-2018 về việc báo cáo việc thi hành Pháp lệnh Thư viện
10688/BGTVT-MT 24-09-2018 về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
11556/BTC-QLCS 24-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Đề án khuyến khích DN tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng
7708/BCT-CN 24-09-2018 về việc xuất khẩu quặng sắt tồn kho của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1
4374/BGDĐT-KHTC 24-09-2018 về việc báo cáo chính sách học phí cho con công nhân, lao động ở các khu công nghiệp học trái tuyến
7708/BCT-CN 24-09-2018 V/v xuất khẩu quặng sất tồn kho của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1
11597/BTC-TCNH 24-09-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 136/2013/TT-BTC
116/ĐĐBQH 21-09-2018 V/v gửi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động 9 tháng năm 2018
115/BC-ĐĐBQH 21-09-2018 tỉnh về kết quả khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2318/BCA-V11 21-09-2018 về việc bổ sung tình hình, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo của Chính phủ
1067/SCT-QLNL 20-09-2018 về việc đề xuất các giải pháp thực hiện việc cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia
9044/VPCP-KSTT 20-09-2018 về việc triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016
9022/VPCP-KSTT 20-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020
2359/BXD-TCCB 20-09-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
2936/BKHCN-TTra 20-09-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
579/HĐND-KTNS 20-09-2018 về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công
3401/QĐ-BCT 20-09-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1997/BCH-TM 19-09-2018 về việc sạt lở ta luy dương tại Km3+400, Quốc lộ 1, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình chiến đấu của Đồn Biên phòng Hữu Nghị
432/TTr-NHCSXH 19-09-2018 về xin hỗ trợ kinh phí từ số lãi còn lại của các chương trình cho vay nguồn vốn Ngân sách địa phương theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, để trang bị hệ thống thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Hội sở tỉnh v
3165/BTTTT-TCCB 19-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
246-TB/TU 19-09-2018 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan
29/UBQG-VP 19-09-2018 về việc kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn
8960/VPCP-CN 19-09-2018 về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2017
2275/HQLS-TXNK 19-09-2018 về việc báo cáo các nội dung liên quan đến việc cưỡng chế đối với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
55/2018/CV-TA 19-09-2018 về việc báo cáo về tính khả thi đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ Km27 (huyện Cao Lộc) tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
86/2018/TT-BTC 18-09-2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
11372/BTC-QLN 18-09-2018 về cơ chế tài chính đối với phần vốn vay bổ sung cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
6544/BKHĐT-KHGDTNMT 18-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
1506/UBND-TCTM 18-09-2018 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hoà Bình năm 2018
962/UB-PA 18-09-2018 về việc hỏi ý kiến gia hạn, bổ sung và sửa đổi Giấy đăng ký của tổ chức Bread for the World - Protestant Development Service (BftW-PDS)
3535/CV-BIDV.TN 18-09-2018 về việc duy trì hoạt động của nhà máy gạch Lan Thái
1091/UBDT-CSDT 18-09-2018 về việc rà soát, cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
1980/BCH-TM 18-09-2018 về việc nâng cấp phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu lên công nghệ Webased hoạt động trên môi trường mạng Internet