Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1535/BTTTT-CATTT 18-05-2018 Về việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo triển khai Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016
1868/QĐ-BGDĐT 18-05-2018 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
1541/BTTTT-THH 18-05-2018 về việc hoàn thành việc đánh mã định danh theo QCVN 102:2016/BTTTT để thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
227/CV-BOT BGLS 18-05-2018 về việc đề nghị giao đất tại thành phố Lạng Sơn để xây dựng trụ sở Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phục vụ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
4661/VPCP-KTTH 18-05-2018 về việc thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép
2106/BVHTTDL-TV 18-05-2018 về việc báo cáo hoạt động và giải pháp kiện toàn hệ thống thư viện công cộng
2515-TB/VPTU 18-05-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 05-CV/BCĐ, Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương
2145/BNV-CQĐP 17-05-2018 về việc thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
20/CV 17-05-2018 về việc tiếp tục xem xét, tạo điều kiện cho công ty thực hiện việc hạ độ cao khu đất để tạo mặt bằng thi công dự án đầu tư tại Khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1294/UBND-KT2 17-05-2018 về việc mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018
253/TB-HĐND 17-05-2018 về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đơn của các hộ tiểu thương 17-05-2018 đề nghị xử lý dứt điểm hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc
252/TB-HĐND 17-05-2018 về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1020/TCGDNN-BQL 17-05-2018 về việc báo cáo tình hình sử dụng kinh phí năm 2016 và kết quả phân bổ kinh phí năm 2017, năm 2018 của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”
2711/BYT-ATTP 16-05-2018 về việc cung cấp danh mục các sản phẩm thuộc diện quản lý theo Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013
2115/BNV-CCHC 16-05-2018 về việc sử dụng kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2017 và góp ý hoàn thiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính
155/TB-HĐTKSVCTT 16-05-2018 về việc thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính trị trường theo chỉ tiêu năm 2016
2417/BTNMT-VP 15-05-2018 về việc Thông báo mời dự Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm của Đề án `Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam
5098/BGTVT-KCHT 15-05-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa
1096/BXD-KTXD 15-05-2018 về việc đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định
5625/BTC-ĐT 15-05-2018 về việc báo cáo các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
379/UBND-TNMT 15-05-2018 về việc xin cơ chế hỗ trợ khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4510/VPCP-ĐMDN 15-05-2018 về việc cung cấp đầy đủ thông tin khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
2427/BTNMT-TCQLĐĐ 15-05-2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 122/2015/QH13 của Quốc hội
2024/BVHTTDL-TV 15-05-2018 về việc hiện đại hoá, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng
19-2018/NQ-CP 15-05-2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
1409/BKHCN-TĐC 15-05-2018 về việc phối hợp triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018
3628/BNN-TCTS 15-05-2018 về việc rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững giai đoạn 2018-2020
2103/UBND-KT 15-05-2018 về việc mời tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018
3221/UBND-KT 15-05-2018 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018
1943/BGDĐT-VP 15-05-2018 về việc lấy ý kiến về Phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1059/BCA-TCAN 14-05-2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
1824/LĐTBXH-LĐTL 14-05-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
10/2018/CV-NN 14-05-2018 về việc xin cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp
2662/BYT-UBQG50 14-05-2018 về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018
2636/BYT-AIDS 14-05-2018 về tổng kết đánh giá 10 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
2643/BYT-MT 14-05-2018 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch
4398/VPCP-TH 14-05-2018 về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018
940/SGDĐT-KHTC 14-05-2018 về việc quyết toán dự án hoàn thành dự án nhà 4 phòng học Trường MN xã Chi Lăng huyện Tràng Định
4422/VPCP-KSTT 14-05-2018 về việc lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP