Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26/TWPCTT 19-03-2020 BCĐ Trung ương về phòng chống Thiên tai Trích yếu: V/v rà soát kế hoạch PCTT cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và góp ý mẫu kế hoạch PCTT cấp tỉnh
1417/BYT-TB-CT 19-03-2020 V/v rà soát các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn
1381/BYT-MT 19-03-2020 V/v báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020(Công văn gửi UBND tỉnh)
3132/BTC-TCDN 19-03-2020 V/v xử lý vướng mắc khi chuyển ĐVSNCL thành CTCP
36/CV-THCL 19-03-2020 Báo Thương hiệu và Công luận Hà Nội Trích yếu: V/v phối hợp chia sẻ thông tin năm 2020
1391/BTNMT-TNN 18-03-2020 V/v góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” vàxây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh
1961/BNN-TY 18-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Tổng kết Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nội dung Đề án giai đoạn 2020 - 2030
879/BGDĐT-CSVC 18-03-2020 V/v Thực hiện rà soát, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
1965/BNN-TY 18-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học (UBND các tỉnh, thành phố)
102/TB-VPCP 17-03-2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 16/3/2020
30/BC-XC 17-03-2020 V/v báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh tai Điểm tập kết cửa khẩu Hữu Nghị
328/UBND-TCKH 16-03-2020 V/v xin chủ trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1345/BTNMT-TCKTTV 16-03-2020 V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xâydựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
42/KH-ĐGS 16-03-2020 Kế hoạch giám sát chuyên đề " Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nhị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội
943/TCMT-BTĐD 15-03-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học
1270/BYT-CNTT 14-03-2020 V/v khai báo sức khỏe du lịch
429/CĐ-BCĐ 14-03-2020 Công điện Về việc thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu
1268/CV-BCĐ 14-03-2020 Rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay đến Việt Nam
1977/VPCP-KTTH 14-03-2020 V/v chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
1269/CV-BCĐ 14-03-2020 Vv tăng cường phòng chống dịch Covid-19
490/QĐ-BTP 13-03-2020 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
865/LĐTBXH-PCTNXH 13-03-2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Trích yếu: V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 202
1873/BNN-VPĐP 13-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững
2232/BGTVT-VT 13-03-2020 đề nghị triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
1428/TCĐBVN-KHĐT 13-03-2020 V/v Xin ý kiến việc lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1844/BNN-KTHT 12-03-2020 V/v Tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo
03/CT-BGTVT 12-03-2020 Chỉ thị về việcTăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe
254/HHTM 11-03-2020 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ năm 2020
822/LĐTBXH-TCGDNN 11-03-2020 Vv hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng GDNN đối với cơ sở GDNN công lập
1204/CV-BCĐ 11-03-2020 V/v cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
254/HHTM 11-03-2020 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ năm 2020
1067/BXD-QLN 11-03-2020 V/v Thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản
2668/BTC-NSNN 10-03-2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW và Nghị quyết 51/NQ-CP giai đoạn 2016-2019
1788/CT-BNN-TCLN 10-03-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ
1786/CT-BNN-TCTL 10-03-2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020
2713/BTC-PC 10-03-2020 V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định về Danh mục BMNN độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật của ngành Tài chính
801/LĐTBXH-PC 09-03-2020 V/v đề nghị tổng kết, đánh giá Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
03/CV-HHNVT 09-03-2020 V/v xin chủ trương Hội hữu nghị Việt - Trung tổ chức quyên góp, trao tặng khẩu trang y tế cho Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Quảng Tây
996/CAT-PH10 06-03-2020 V/v cấp kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng công trình Khu giam bị án tử hình thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn
1694/BNN-VPĐP 06-03-2020 V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025