Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
105/BC-QĐTPT 31-12-2018 Báo cáo Tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
1893/QĐ-TTg 31-12-2018 Quyết định Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025
12709/VPCP-KGVX 29-12-2018 V/v tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án `Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá`
11545/UBND-KT 28-12-2018 V/v tham gia Hội chợ Triễn lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 7 năm 2019
135/TTr-HĐTĐ 28-12-2018 Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2019
5920/BGDĐT-KHTC 28-12-2018 V/v triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số,vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
16500/BTC-CST 28-12-2018 V/v xin ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
5912/BGD&ĐT-HTQT 28-12-2018 V/v giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019
14761/BGTVT-KCHT 28-12-2018 V/v đấu nối từ Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vào tuyến QL.1B tại Km1+290(T) tỉnh Lạng Sơn
5522/LĐTBXH-ATLĐ 28-12-2018 V/v Phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện
12636/VPCP-KTTH 28-12-2018 V/v phục vụ giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013 – 2018”
16348/BTC-TCT 27-12-2018 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư
9271/BKHĐT-HTX 27-12-2018 V/v hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 2016-2020
39/CTr-UBND 27-12-2018 Làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
16347/BTC-TCDN 27-12-2018 V/v đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
222/TCTCNN-TS 26-12-2018 về việc tuyên truyền trên Tạp chí Tổ chức nhà nước
16213/BTC-TTr 26-12-2018 V/v báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018
2281/TTCP-TCCB 25-12-2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
472/TB/VPCP 25-12-2018 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
5709-CV/BTGTW 25-12-2018 V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
5709-CV/BTGTW 25-12-2018 V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
16171/BTC-CS 25-12-2018 V/v đánh giá việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Giấy mời 25-12-2018 về việc dự Lễ đón Bằng công nhận xã Vân Mộng, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
9161/BKHĐT-QLĐT 25-12-2018 V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
1572/UBDT-KHTC 25-12-2018 về việc hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc đề xuất sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
4425/BTTTT-TCCB 25-12-2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2279/TTCP-TCCB 25-12-2018 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
5522/TTr-CAT-PC04 24-12-2018 về việc xin bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma tuý
9112/BKHĐT-KTĐN 24-12-2018 về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018
1226/UBND-NN&PTNT 24-12-2018 về việc điều chỉnh chính xác lại nội dung việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2017
4104/BKHCN-TĐC 24-12-2018 về việc góp ý dự thảo mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015
006/TTr-BTS 22-12-2018 về việc đăng ký công trình chào mừng Đại lễ Vesak - Phật đản Liên Hiệp quốc tại Việt Nam
550/UBBG-VT 21-12-2018 về việc xác định đường biên giới tại khu vực mốc 1088/2 - 1089. Sau khi xem xét
890-KL/TU 21-12-2018 Kết luận số 890-KL/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 20/12/2018
29-2018/BC-THDA-CC3 20-12-2018 Báo cáo kiến nghị về việc xem xét thực hiện thủ tục chấp dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Chợ Của khẩu Tân Thanh của Công ty TNHHMTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn
6947/BTNMT-TCMT 20-12-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1282/MTTQ-BTT 20-12-2018 về việc đề nghị thông báo các văn bản cần phản biện xã hội năm 2019
15900/BTC-CST 20-12-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP
3072-TB/VPTU 20-12-2018 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2018 và dự thảo Biên bản hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019
1992/HCQG-HĐTNN 20-12-2018 về việc “Triệu tập công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018”