Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2204/CV-STP 22-04-2020 V/v triển khai miễn phí cổng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
2159/BTNMT-TCQLĐĐ 20-04-2020 V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
01/CV-VH 20-04-2020 V/v xem xét chủ trương khảo sát đầu tư dự án: Cụm công nghiệp HDQ Thị Trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng
2521/BKHĐT-KTCN 17-04-2020 V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
311/VIETLOTT-TCKT 16-04-2020 tiếp tục tạm ngừng hoạt động phát hành xổ số điên toán
2680/BCT-ĐB 15-04-2020 V/v Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
598/TCTL-NN 15-04-2020 V/v đề xuất hỗ trợ trong triển khai thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID 19.
4526/BTC-QLCS 14-04-2020 V/v tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý , sử dụng tài sản công, là nhà, đất
154/TB-VPCP 12-04-2020 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hộ
2030/CV-BCĐ 11-04-2020 Báo cáo năng lực các khu cách ly tập trung đã triển khai
2371/BCT-CT 01-04-2020 Áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
1172/LĐTBXH-TE 01-04-2020 V/v báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của TTCP
1110/BTTTT-CVT 31-03-2020 V/v tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch COVID-19
85a/TTr-LMHTX 31-03-2020 ờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1961/QĐ-UBN,ngày 25/11/2014, Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 08/12/2014
1308/KH-BVHTTDL 31-03-2020 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020
1596/BTNMT-TCQLĐĐ 26-03-2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ
1066/BCA-H02 26-03-2020 V/v Quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc
1067/BGDĐT-NGCBQLGD 26-03-2020 V/v Trả lời kiến nghị của địa phương về cải cách hành chính
1929/BKHĐT-ĐKKD 25-03-2020 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp
1560/BYT-MT 25-03-2020 V/v hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng
3479/BTC-HCSN 25-03-2020 V/v cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định cơ thế tự chủ, tư chịu trách nhiệm về quản lý , sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước( thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP
1561/CV-BCĐ 25-03-2020 V/v rà soát người về từ vùng dịch
977/BTTTT-CATTT 24-03-2020 V/v triển khai đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử (gửi UBND)
2035/NHNN-TCKT 24-03-2020 V/v phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Vietinbank
401/SNN-KHTC 24-03-2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: V/v làm thủ tục giao xe ô tô Biển KS 80NN-548-18
2066/BCT-CN 24-03-2020 Xin ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
3383/BTC-TCT 23-03-2020 V/v Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BTC
1505/CV-BCĐ 23-03-2020 Cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí... đang hoạt động tại Việt Nam
11/BC-HHDN 23-03-2020 Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19
1032/BTP-BTTP 23-03-2020 V/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
118/TB-VPCP 21-03-2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
3199/BTC-QLCS 20-03-2020 V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp trong danh sách cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019
131/BC-SYT 20-03-2020 Báo cáo Kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi bốc dỡ hàng hóa cửa khẩu Cốc Nam
1268/BXD-VLXD 20-03-2020 V/v bổ sung thông tin, giải trình đối với bổ sung vùng nguyên liệu mỏ đá xẻ, đá khối, đá ốp lát vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
1996/BCT-ĐL 20-03-2020 V/v Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp
3268/BTC-TCT 20-03-2020 V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 95/2016/TT-BTC
133/KH-HĐND 20-03-2020 Kế hoạchTổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020
3276/BTC-HCSN 20-03-2020 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích XHH
3272/BTC-HCSN 20-03-2020 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
26/TWPCTT 19-03-2020 BCĐ Trung ương về phòng chống Thiên tai Trích yếu: V/v rà soát kế hoạch PCTT cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và góp ý mẫu kế hoạch PCTT cấp tỉnh