Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
256/2018/CV-TMS.PTDA 21-11-2018 về việc đề xuất được giao làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập và thực hiện dự án Khu đô thị mới TMS tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và xã Mai Pha, TP Lạng Sơn
9476/BCT-ĐKT 20-11-2018 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6371/BTNMT-PC 20-11-2018 về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5236/BVHTTDL-TCTDTT 20-11-2018 về việc góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chí đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng
Giấy mời của UBND tỉnh Cao Bằng 20-11-2018 về việc mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cao Bằng năm 2018
63/GM-BCĐLNKT 19-11-2018 mời tham dự Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên lần thứ hai năm 2018
8255/BKHĐT-TH 19-11-2018 về việc dự phòng KHĐT trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và KHĐT công năm 2019
2687/BXD-TCCB 19-11-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1961 giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai 2019-2020
8232/BKHĐT-KTĐN 19-11-2018 về việc ký kết Thoả thuận tài trợ Tiểu dự án để chuẩn bị dự án BIIG1 hợp phần Lạng Sơn sử dụng vốn từ Dự án PPSSF
481/UBBG-VT 19-11-2018 về việc thành lập Nhóm chuyên gia kỹ thuật xác định, đánh dấu hướng đi của đường biên giới và vị trí đấu nối tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 Lạng Sơn
13096/BGTVT-KCHT 16-11-2018 về việc tham gia ý kiến về dự thảo Đề án “Xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia”
372/BCY-CTSBMTT 16-11-2018 về việc đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
487/KVX-KTNN 15-11-2018 về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
8156/BKHĐT-TH 15-11-2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018
488/KVX-KTNN 15-11-2018 về việc khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch Kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
1511/NGOC ANH 15-11-2018 V/v xin tham gia đấu giá tài sản là ô tô trộn bê tông hiệu: FUSO của công ty nhập khẩu bị xử phạt vi phạn hành chính
3865/BTTTT-KHTC 14-11-2018 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
9271/BCT-TCCB 14-11-2018 về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương, Bộ Công Thương
9266/KH-BCT 14-11-2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
82/2018/CV-XNKTH 13-11-2018 về việc xin điều chỉnh đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và xin điều chỉnh lại Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lân Nặm 2, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
2898-CV/BKTTW 13-11-2018 về việc tham gia Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
13928/BTC-NSNN 13-11-2018 về việc báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
2416/TTr-BCH 13-11-2018 về việc đề nghị xem xét cấp một khu đất cho Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh để phục vụ xây dựng Thao trường huấn luyện và Nhà công vụ cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh
233/CV-BCĐ 13-11-2018 về việc hỗ trợ kinh phí phối giống cho đàn bò giống
14238/BTC-KBNN 13-11-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước
13960/BTC-HCSN 13-11-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ,sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
5141/BVHTTDL-DSVH 13-11-2018 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên và hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
81/2018/CV-XNKTH 13-11-2018 về việc xin điều chỉnh đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và xin điều chỉnh lại Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lân Nặm 2, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
6847/QĐ-BYT 13-11-2018 về việc phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
928/2018/CV-VGR-PTDA 12-11-2018 về việc đề nghị giới thiệu địa điểm đầu tư dự án “Tổ hợp dịch vụ Vinfast” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
727/UBND-VP5 12-11-2018 về việc đề nghị đăng ký sự kiện hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình
13881/BTC-HTQT 12-11-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hồng Kông
2851/BCA-A08 12-11-2018 về việc tổng kết thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
856-KL/TU 12-11-2018 Kết luận số 856-KL/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 08/11/2018
856-KL/TU 12-11-2018 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại kỳ họp chuyên đề ngày 08/11/2018
13869/BTC-HCSN 12-11-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư
995/TTr-HD 12-11-2018 về việc xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Phú lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2833/BXD-PC 09-11-2018 Thực hiện Công văn số 2833/BXD-PC ngày 09/11/2018 của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
8508/NHNN-TD 09-11-2018 về việc báo cáo tình hình thực Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và giai đoạn 2016-2018
473/KVX-TH 08-11-2018 về việc đề nghị bổ sung thông tin về cổ phần hóa DNNN và tình hình quản lý đất đai trong và sau cổ phần hóa