Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Giấy mời 25-05-2018 Giấy mời của Ban Tổ chức Lễ hội Vải Thiều Thanh Hà - Hải Dương năm 2018
1631/BTTTT-THH 25-05-2018 V/v thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương
02/CV-TNHHTĐ 25-05-2018 về việc xin chủ trương đầu tư thăm dò, khai thác mỏ cát,sỏi tai khu vực xã Nhật Tiến
1625/BTTTT-CVT 25-05-2018 V/v thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
2536-TB/VPTU 25-05-2018 về Công văn số 8100-CV/BĐNTW ngày 22/5/2018
14/CT-TTg 25-05-2018 Chỉ thị Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
3940/BNN-KH 24-05-2018 về việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ quản lý
1811/BTP-KTrVB 24-05-2018 về việc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình
13/CT-TTg 24-05-2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
2298/BNV-CCVC 24-05-2018 về việc báo cáo bổ sung danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 và năm 2016
246/CV-BOTBGLS 24-05-2018 về việc công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của trạm thu giá BOT, Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
3906/BNN-BVTV 23-05-2018 về việc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
2572/UBND-CN 23-05-2018 về việc góp ý dự thảo và ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Lạng Sơn
2064/BGDĐT-CSVC 23-05-2018 V/v thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ
644/TTg-KGVX 23-05-2018 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
502/LMHTXVN-VPTKTHT 22-05-2018 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
5016/MTTW-BTT 22-05-2018 về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”
4778/VPCP-PL 22-05-2018 về việc khảo sát xây dựng Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là “họ”)
5889/BTC-CST 22-05-2018 về việc góp ý dự thảo 02 Thông tư về phí trong lĩnh vực xây dựng
1142/QĐ-BTP 22-05-2018 Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành
2278/BNV-TTB 22-05-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
003/TTr-UBND 22-05-2018 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và mở rộng diện tích chùa Thành
5921/BTC-CST 22-05-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
1495/ BKHCN-TCCB 22-05-2018 về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL)
1142/QĐ-BTP 22-05-2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành
1102/PTM-PTBV 22-05-2018 về việc Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018
12/CT-TTg 22-05-2018 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
1746/BTP-VP 22-05-2018 về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
3970/BCT-ĐL 21-05-2018 về việc bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực
5847/BTC-HCSN 21-05-2018 V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư
762/BC-BCH 21-05-2018 về giải quyết đề nghị của Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337
20/Ttr-CT 21-05-2018 về việc xin đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt NFI Sankyo GF 750 tại bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập
33/PCTT-QLĐĐ 21-05-2018 về việc tham dự Hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Bắc năm 2018
38/TTCP-HĐTTTVC 21-05-2018 về việc “Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 do Thanh tra Chính phủ tổ chức”
265/KH-HĐND 21-05-2018 về tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2018
3269/BKHĐT-TH 21-05-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng
85/KTXD-ĐMĐG 21-05-2018 về việc báo cáo số liệu về dự toán chi phí dịch vụ thoát nước
280/TCKTTV-VP 21-05-2018 về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc thi hành pháp luật khí tượng thuỷ văn
5847/BTC-HCSN 21-05-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư
3840/BNN-BVTV 21-05-2018 về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018