Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3899/BNV-ĐT 14-08-2018 về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
8857/BGTVT-ĐTCT 13-08-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
02.LS/2018/CV-LH 12-08-2018 về việc đề xuất được đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9584/BTC-HCSN 10-08-2018 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
8816/BGTVT-ATGT 10-08-2018 về việc góp ý Dự thảo Đề án “Kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch”
6115/BNN-TCTL 10-08-2018 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
9591/BTC-TCHQ 10-08-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017
4279/BTNMT-PC 10-08-2018 về việc Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6322/BCT-VP 10-08-2018 về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
852/UBND-KGVX 10-08-2018 về việc hỗ trợ tiếp sóng chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thời gian từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00, ngày 20/8/2018
2956/BTP-PBGDPL 09-08-2018 về việc sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị
16/TTr-TCT 09-08-2018 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: ứng dụng Hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
3282/LĐTBXH-PCTNXH 09-08-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
478/TB-HĐND 08-08-2018 về việc xây dựng Nghị quyết về quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
1037/UBND-KTTH 08-08-2018 về việc tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang năm 2018
66/BC-CPQTLS 08-08-2018 về tình hình thực hiện và đề nghị cấp đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng
2599/BTTTT-BC 08-08-2018 về việc tạo điều kiện, phối hợp triển khai công tác điều tra dịch vụ bưu chính công ích năm 2019
9478/BTC-QLN 08-08-2018 về việc rà soát dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
4237/BTNMT-TCMT 08-08-2018 về việc đề xuất các dự án, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN năm 2019 - 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020
2914/BTP-PBGDPL 08-08-2018 về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
2598/BTTTT-THH 08-08-2018 về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018
4545/BYT-KH-TC 07-08-2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018
2728-TB/VPTU 07-08-2018 về Báo cáo số 565-BC/BĐNTW ngày 25/7/2018 của Ban Đối ngoại Trung ương
312/THDT 07-08-2018 về việc liên hệ công tác sản xuất phim tài liệu phát sóng trên kênh VTV1
5410/BKHĐT-KTĐPLT 07-08-2018 về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
7517/VPCP-KSTT 07-08-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước
2729-TB/VPTU 07-08-2018 về Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
2888/BNG-CNV-GM 07-08-2018 về việc Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP
2905/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 07-08-2018 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
1950/BXD-HTKT 07-08-2018 về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
882/UBDT-CSDT 06-08-2018 về việc tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025
5957/CT-BNN 06-08-2018 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virut hại sắn
5983/BNN-TY 06-08-2018 về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
01/CV-OTODKVN 06-08-2018 về việc “đề nghị xét duyệt cho phép khai thác dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”
67/2018/TT-BTC 06-08-2018 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
2723-TB/VPTU 06-08-2018 về Quy định số 03-QĐi/TW ngày 19/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
9400/BTC-QLG 06-08-2018 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
7400/VPCP-KSTT 03-08-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1005/TTg-ĐMDN 03-08-2018 về việc đôn đốc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật
1333/HC-CT 03-08-2018 hướng dẫn khen thưởng tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)