Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2488/BYT-CNTT 06-05-2020 V/v cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19
5455/BTC-TCDN 06-05-2020 Tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
453/UBND-TTQD 06-05-2020 V/v xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện công trình Xuất tuyến 35 kV lộ 371-373; 375-377 TBA 110kV Hữu Lũng
2435/BTNMT-TCMT 06-05-2020 V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP
229/LHHVN 06-05-2020 V/v tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)
5374/BTC-TCDN 05-05-2020 V/v tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2468/BYT-KH -TC 05-05-2020 Thanh toán BHYT đối với cơ sở KCB liên doanh, liên kết
407/VPĐP-KHTC&GS 05-05-2020 V/v rà soát, báo cáo thực trạng xây dựng nông thôn mới các xã ATK và đề xuất nhu cầu thực hiện giai đoạn 2021-2025
496/QĐ-LĐTBXH 05-05-2020 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025
846/BTĐKT-VụIII 04-05-2020 V/v bổ sung hồ sơ khen thưởng
1511/LĐTBXH-BHXH 04-05-2020 V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
2361/BTNMT-KHTC 04-05-2020 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương
1506/LĐTBXH-QHLÐTL 04-05-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công
4670-CV/TWĐTN-CNĐT 04-05-2020 V/v đề nghị hỗ trợ triển khai các hoạt động tư vấn. định hướng nghề nghiệp. giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên"
3485/VPCP-KSTT 04-05-2020 V/v Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh năm 2019
3458/VPCP-DMDN 01-05-2020 V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
142/2020/CV-NNP 29-04-2020 V/v bàn giao đất dự án Nhà ở xã hội số 2, TPLS
1499/BNG-LPQT 29-04-2020 V/v Ký kết văn bản hợp tác quốc tế của ƯBND cấp huyện và cấp xã
60/NQ-CP 29-04-2020 Nghị quyết về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID 19
3402/VPCP-KSTT 29-04-2020 V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
2332/BTNMT-TCMT 29-04-2020 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định 66/2019/NĐ-CP
172/TB-VPCP 29-04-2020 Giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới
1218/BKHCN-VP 29-04-2020 V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020
3073/BCT-ĐL 29-04-2020 V/v Cung cấp thông tin về định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021-2030
2928/BNN-TCTL 29-04-2020 Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
2403//BYT-TCDS 29-04-2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
2911/BNN-TCTL 28-04-2020 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc giaNước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
3015/BCT-TKNL 28-04-2020 V/v Gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
1403/CV-BIDV.TN 28-04-2020 V/v đề xuất hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án Nhà máy gạch Lan thái
457/TCDL-KHTC 27-04-2020 V/v báo cáo về kết quả nâng cao Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch (thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019)
2874/BNN-TCTL 27-04-2020 V/v Rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi
1443/LĐTBXH-BHXH 27-04-2020 V/v cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
3324/VPCP-DMDN 27-04-2020 V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN năm 2020
5102/BTC-QLN 27-04-2020 V/v cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay trả, nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025
3306/VPCP-KGVX 25-04-2020 V/v thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
89/CĐN 24-04-2020 V/v đề nghị hỗ trợ giáo viên, nhân viên và các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh huởng do dịch Covid-19
4159-TB/VPTU 24-04-2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 3444/CĐTKV-TTTS, ngày 20/4/2020 của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam
37/TWPCTT 23-04-2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
30/TSLS 23-04-2020 Đơn đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh năm 2020
196/LHHVN 22-04-2020 V/v tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020