Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11340/BQP-PC(P2) 11-10-2018 về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
5539/BTNMT-TCMT 10-10-2018 về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
1337-CV/BTCTU 10-10-2018 uỷ về việc tổng kết các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân
5540/BTNMT-ĐĐBĐVN 10-10-2018 về việc xin ý kiến đề xuất các phương tiện đo được sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định
7176/BKHĐT-ĐTNN 10-10-2018 về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019
11449/BGTVT-VT 10-10-2018 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế
12411/BTC-KBNN 10-10-2018 về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT-BTC
9774/VPCP-KGVX 09-10-2018 về báo cáo số 78/BC-BTNMT ngày 03/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2513/BXD-HTKT 09-10-2018 về việc góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008
6022/BYT-KH-TC 09-10-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP
5521/BTNMT-TCQLĐĐ 09-10-2018 về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến nay
1594/HCQG-QLBD 08-10-2018 về việc phối hợp tổ chức các khoá Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
4211/LĐTBXH-TE 08-10-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
4650/BGDĐT-GDDT 08-10-2018 về việc báo cáo Tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008 - 2018
198/TTr-CT 08-10-2018 về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện nghiên cứu, khảo sát lập Dự án Khu công nghiệp Cảng cạn phía Đông thành phố Lạng Sơn
7838/BNN-TCLN 08-10-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
11332/BGTVT-KHĐT 08-10-2018 về việc triển khai, thực hiện Hợp phần đường, Dự án LRAMP tỉnh Lạng Sơn
12330/BTC-HCSN 08-10-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC
2888-TB/VPTU 08-10-2018 về Công văn số 876-CV/TU ngày 04/10/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng
41/BCĐLNKT-VP 05-10-2018 tế về việc mời viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
7082/BKHĐT-TH 05-10-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch sân golf
4543/BVHTTDL-VHCS 05-10-2018 về việc phối hợp tổ chức Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018
8121/BTC-TTTN 05-10-2018 về việc đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối
2486/BCĐĐTQ-BXD 05-10-2018 về việc báo cáo thực hiện tiến độ Đề án hoàn thiện định mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
44/BCĐLNKT-VP 05-10-2018 về kinh tế về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
3385/BTTTT-PC 04-10-2018 về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
7498/NHNN-TTGSNH 04-10-2018 về việc Ngân hàng TMCP Bắc Á đề nghị thành lập chi nhánh tại Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Giang, Long An và Bình Định
4891/BNV-VTLTNN 04-10-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
2403/TTr-VTHN 04-10-2018 về việc tổ chức chạy tàu an sinh xã hội năm 2019
86-KH/TU 04-10-2018 ề thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
35/CV-TTH 04-10-2018 về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung vào phần II Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 30/6/2011
4517/BVHTTDL-TCCB 04-10-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án Quy hoạch định hướng mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch đến năm 2021, tầm nhìn 2030
5897/BYT-TB-CT 04-10-2018 về việc tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh TTBYT trên địa bàn
530/QĐ-UB 04-10-2018 về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
2734/ĐCKS-KSMB 04-10-2018 về việc phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4907/BNV-CQĐP 04-10-2018 về việc nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lộc Bình, huyện Bắc Sơn
142/UBTƯ/DNT 03-10-2018 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai và giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018
4363/NHCS-TDSV 03-10-2018 V/v kiểm tra tình hình thực hiện chương trình Tín dụng đối với HSSV
2460/BCA-ANCTNB 03-10-2018 về việc sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
1299/QĐ-TTg 03-10-2018 phê duyệt Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025