Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
440/BTP-QLXLVPHC 01-02-2019 V/v rà soát, đề xuất sửa đổi,bổ sung các quy định về thẩm định xử phạt vi phạm hành chính
155/QĐ-TTg 01-02-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018
555/BNV-CTTN 01-02-2019 V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019
821/BCT-XNK 01-02-2019 V/v rà soát hoạt động tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu
1672/BTC-HCSN 01-02-2019 V/v dự thảo TT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính
269/BKHCN-KHTH 31-01-2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
1599/BTC-TCNH 31-01-2019 V/v Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
746/BCT-XTTM 31-01-2019 V/v Chương trình XTTM quốc gia năm 2019
240/CĐSVN-PCTT 31-01-2019 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (phần đường sắt)
428/BGDĐT-CSVC 30-01-2019 V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
1031/BGTVT-VT 30-01-2019 V/v cập nhật điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 giữa 2 bến xe phía bắc và Phía Nam thành phố Lạng Sơn
731/BKHĐT-KTNN 30-01-2019 V/v thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư tự do cấp bách
502/BTNMT-ĐCKS 30-01-2019 V/v Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
508/BTNMT-TCCB 30-01-2019 V/v thực hiện báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018
540/BYT-PC 30-01-2019 V/v đề nghị đánh giá 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
726/BCT-TCQLTT 30-01-2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP
08/2019/TT-BTC 30-01-2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính
61/VP-TKCN 30-01-2019 V/v xin ý kiến Đề cương hướng dẫn lập Kê hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm hoạ hàng không dân dụng và tàu, thuyền trên biển
102/KBLS-KSC 29-01-2019 V/v xử lý dự toán xây dựng cơ bản cuối năm 2018
490/LĐTBXH-BHXH 29-01-2019 V/v Báo cáo tình hình công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH
409/BGDĐT-KHTC 29-01-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
279/TTr-BC 29-01-2019 Tờ trình xin kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu trên biên giới địa bàn các đồn Biên phòng Tân Thanh, Hữu Nghị và Bảo Lâm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
264/UBND-KT 29-01-2019 V/v mời tham gia Hội Chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019
458/BYT-KHTC 28-01-2019 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về vay vốn đầu tư, sử dụng tài sản công vào mục đích LDLK cho thuê tài sản, đi thuê tài sản đối với các cơ sở y tế công lập
1204/BTC-QLCS 25-01-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
658/BKHĐT-TH 25-01-2019 V/v điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW
736/VPCP-QHQT 25-01-2019 V/v 152 khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan ( Trung Quốc)
63/LMHTXVN-CSPT 25-01-2019 Về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao năng lực hoạt động của Liên Minh HTX tỉnh, thành phố
121/QĐ-TTg 24-01-2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
1152/BTC-QLG 24-01-2019 V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
576/BCT-DKT 24-01-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg
373/BYT-KH-TC 23-01-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
34/JKT 23-01-2019 Đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin và cung cấp danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của tỉnh đối với các mặt hàng
83/KTNN-PC 23-01-2019 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
02/CT-TTg 23-01-2019 Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
1017/BTC-NSNN 22-01-2019 V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước
419/CV-UBQGVTE 22-01-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em năm 2017-2018
70/LST-KHKT 22-01-2019 V/v Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ về phương án bố trí Hải quan và kết nối đường sắt và dự án Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
405/LĐTBXH-BĐG 22-01-2019 V/v Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019
77-NQ/TU 21-01-2019 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019