Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
619/UBDT-CSDT 08-06-2018 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
1927/BTP-BTTP 08-06-2018 V/v tổng kết, báo cáo về tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
14-CV/ĐĐLĐLSVN 08-06-2018 V/v Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư
36A/CV-HKTVLC 07-06-2018 về việc mời tham dự Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 9
6682/BTC-ĐT 07-06-2018 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng
808/KTNN-PC 07-06-2018 Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
3804/BKHĐT-PTHTX 06-06-2018 V/v thông báo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật HTX tại tỉnh Lạng Sơn
2574/BNV-TCBC 06-06-2018 V/v kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019
624/2018/TLSQ.NN 06-06-2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả thông quan của đường chuyên dụng vận tải hàng hoá tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
5344/VPCP-CN 06-06-2018 V/v chuẩn bị Hội nghị về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
2225/LĐTBXH-ATLĐ 06-06-2018 V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh
154/2018/DĐDN-CV 06-06-2018 về việc mời tham dự Diễn đàn: “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW: Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân”
6642BTC-HCSN 06-06-2018 V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, nừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
465/UBND-KT&HT 05-06-2018 V/v xem xét mức độ ảnh hưởng của Hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành
81/2018/CV-TNG 05-06-2018 V/v xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư dự án xây dựng - Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới hai bên tuyến đường trục chính từ QL1A đến đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ
1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 05-06-2018 Vv hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
606/UBDT-CSDT 05-06-2018 V/v thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6517/BTC-CST 04-06-2018 V/v kiến nghị sửa đổi Nghị định số 116/2017/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
1273/BCA-C41 04-06-2018 V/v tổng kết việc thi hành Luật PCMT
1812/UBND-KT 02-06-2018 V/v Mời dự Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La 2018
1307/BXD-HTKT 01-06-2018 V/v cung cấp thông tin quản lý thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư nông thôn tập trung
591/UBDT-PC 01-06-2018 V/v tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ
6498/BTC-QLG 01-06-2018 V/v tổng kết, đánh giá thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn
721/TCDT-QLHDT 01-06-2018 V/v hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh
1645/BKHCN-HTQT 31-05-2018 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019
515/ĐHNN-KHCN 31-05-2018 V/v tổ chức hội thảo Tây Bắc tại Lạng Sơn
2219/SGDĐT-GDCTHSSV 31-05-2018 V/v sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg
6394/BTC-QLCS 31-05-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
577/UBDT-HTQT 31-05-2018 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tưởng Chính phủ
2791/BTNMT-TCQLĐĐ 30-05-2018 V/v rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế
file mẫu 30-05-2018 file mẫu biểu tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo quy định mới
38/2018/CV/CTCP 30-05-2018 về việc điều chuyển tuyến
349/TA-VP 30-05-2018 V/v đề nghị giao đất để thực hiện dự án mở rộng trụ sở TAND cấp huyện
64/TTr-SLĐTBXH 29-05-2018 đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn
4216/BCT-TTTN 29-05-2018 về việc xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
2541-TB/VPTU 29-05-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
6262/BTC-QLKT 29-05-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công
2542-TB/VPTU 29-05-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018
6187/BTC-TCDN 28-05-2018 về việc quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
1229/BXD-QHKT 25-05-2018 về việc xin ý kiến về Tờ trình và Dự thảo Luật kiến trúc