Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
927/GM-BTP 04-12-2018 mời lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị đánh giá 03 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
15059/BTC-CST 04-12-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư số 61/2010/TT-BTC và Thông tư số 11/2012/TT-BTC
64/TTr-NTD 04-12-2018 vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”
535/SLĐTB&XH 04-12-2018 về việc đề xuất một số nội dung liên quan đến các nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại huyện Chi Lăng
499-BC/BTGTU 04-12-2018 về việc theo dõi báo chí từ ngày 21/11 đến ngày 30/11/2018
3993/UBND-NC 04-12-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH và Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 10
485/BC-UBND 04-12-2018 về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1801/TCTL-ATĐ 04-12-2018 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa chữa các hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018
15012/BTC-NSNN 03-12-2018 về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg
1058/BQLDA-QLDA2 03-12-2018 về việc xem xét điều chỉnh hạng mục cây xanh đoạn 2 (từ Nam đền Cửa Đông đến cầu Thụ Phụ) thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng - giai đoạn II
3187/VPQH-GS 03-12-2018 về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2012-2018
8601/BKHĐT-PTDN 03-12-2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP
1677/QĐ-TTg 03-12-2018 phê duyệt Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
75-HD/BTGTW 03-12-2018 hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019
9848/BCT-ĐL 03-12-2018 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam
6607/BTNMT-TCBHĐVN 03-12-2018 về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
68/VKTXD1 02-12-2018 về việc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng “Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”
11681/VPCP-TH 30-11-2018 V/v tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
367/KH-ĐGS 30-11-2018 về Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018”
8556/BKHĐT-KHGDTNMT 30-11-2018 về việc báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
5079/UBQGTE 30-11-2018 về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
866-KL/TU 30-11-2018 Kết luận số 866-KL/TU ngày 30/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tại kỳ họp thứ 38, ngày 29 tháng 11 năm 2018
8566/BKHĐT-KHGDTNMT 30-11-2018 về việc dự thảo Quyết định của TTCP về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
5072/KH-BCĐTƯ 30-11-2018 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
24/2018/HC-ST 30-11-2018 về việc khiếu kiện huỷ quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và yêu cầu bồi thường thiệt hại
1094/TTX-BĐN 29-11-2018 về việc đề xuất với Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn
15/2018/CV-MSS 29-11-2018 về việc xin chấp thuận nghiên cứu lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án khu đô thị tại phường Đông Kinh và phía Nam thành phố Lạng Sơn
304-CV/BTP 28-11-2018 về việc phối hợp tổ chức “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XI - 2019
3036/TTr-SGDĐT 28-11-2018 về việc tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
739/TTr-BVĐK 28-11-2018 về việc xin đầu tư hệ thống tiệt khuẩn dụng cụ y tế tập trung
4744/BNG-ĐBA 28-11-2018 về việc tham dự Diễn đàn xúc tiến kinh tế Việt Nam - Trung Quốc
4368/UBND-NC 27-11-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH và Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 10
9657/BCT-HC 27-11-2018 V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp
14795/BTC-QLBH 27-11-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định
653/TC 26-11-2018 về việc đặt viết bài đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân
7162/BYT-BM-TE 26-11-2018 về việc tăng cường triển khai Chương trình Sữa học đường
552/CV-CTN 23-11-2018 về đề nghị xem xét chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
5288/BGDĐT-KHTC 22-11-2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
3829/UBND-VX 22-11-2018 về việc đề nghị tiếp sóng Lễ đón nhận danh hiệu Công văn địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Công bố Di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An, Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc tại Cao Bằng
9031/BNN-TCTL 21-11-2018 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi liên tỉnh