Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4997/BYT-KCB 27-08-2018 về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật
2517/BKHCN-PTTTDN 25-08-2018 về việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông - lâm - ngư nghiệp GROWTECH năm 2018
10346/BTC-TCNH 24-08-2018 về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP
3833/BVHTTDL-TCCB 24-08-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3712/BGDĐT-CSVC 24-08-2018 về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
4155/BNV-VP 24-08-2018 về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 (Đề án 567)
4155/BNV-VP 24-08-2018 V/v tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2018 ( Đề án 567)
4938/BYT-AIDS 24-08-2018 về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
1863/PTM-QHQT 24-08-2018 về việc mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018
10223/BTC-QLKT 23-08-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTC tổng hợp của đơn vị HCSN là đơn vị kế toán cấp trên
23/CT-TTg 23-08-2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
10234/BTC-TCDN 23-08-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
425/TLPS-CĐT 23-08-2018 về phối hợp thực hiện chương trình; sau khi xem xét
110/CV-HCSTC 23-08-2018 đề nghị phát sóng phim tài liệu “Nghĩa tình chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972”
3487/LĐTBXH-TCDGNN 23-08-2018 hội về việc rà soát, đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3493/LĐTBXH-TE 23-08-2018 V/v tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em
3493/LĐTBXH-TE 23-08-2018 về việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em
01/QĐ-BCĐTW 22-08-2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
520/TTr-TA 22-08-2018 về trình Phương án sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất Trụ sở cũ Toà án nhân dân tỉnh để tái đầu tư xây dựng Trụ sở mới Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn
10184/BTC-KBNN 22-08-2018 về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2016
71/TCTĐKT 22-08-2018 mời tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn trên ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9
520/TTr-TA 22-08-2018 Tờ trình Phương án sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất Trự sở cũ Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn để tái đầu tư xây dựng Trụ sở mới Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn
97/CV-XC 22-08-2018 về việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ quặng antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
10169/BTC-TCDN 22-08-2018 về việc tham gia ý kiến vào tài liệu Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
4056/BNV-CCHC 21-08-2018 về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018
3636/BGDĐT-GDTX 21-08-2018 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
4751/CPMB-ĐB 21-08-2018 về việc báo cáo vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220KV Lạng Sơn và đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn
505/HĐND-KTNS 21-08-2018 tỉnh về việc phân bổ nguồn vượt thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích khu vực cửa khẩu năm 2017
1052/QĐ-TTg 21-08-2018 về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
4465/BTNMT-CNTT 20-08-2018 về việc cung cấp thông tin xây dựng báo cáo đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6
6012/UBND-CN 20-08-2018 về việc sơ kết 02 Quy chế phối hợp về than, cát sỏi đã ký giữa các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc
821/ĐHNN-KHCN 20-08-2018 về việc cử cán bộ tham gia khóa học thực nghiệm phục vụ nghiên cứu
6402/BNN-TCLN 20-08-2018 về việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
2097/BXD-QLN 20-08-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
6649/BCT-TCCB 20-08-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh
5699/BKHĐT-TH 17-08-2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2018
4444/BTNMT-TCMT 17-08-2018 về việc triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải”
6583/BCT-TCCB 17-08-2018 về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg
9969/BTC-HCSN 17-08-2018 chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện
1405/QĐ-TTg 17-08-2018 về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia