Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
718/CV-BOT BGLS 11-12-2018 về việc đề nghị cung cấp đấu nối điện cho 02 tòa nhà tại địa chỉ khối 11, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
3958/BKHCN-TĐC 11-12-2018 về việc triển khai Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
7521/BYT-PC 11-12-2018 về việc tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh
1212/2018/CV-THG 11-12-2018 về việc đề xuất dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Lạng Sơn
3187/BCA-V03 11-12-2018 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
3049/TB-VPTU 11-12-2018 về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
9563/BNN-TCLN 10-12-2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
4167/BTTTT-CNTT 10-12-2018 về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6036/BNV-TL 10-12-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
5989/BNV-VP 08-12-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
1350/KH-BCĐTƯVATTP 07-12-2018 về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019
8708/BKHĐT-ĐTNN 07-12-2018 về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018
5275/NHCS-XDCB 07-12-2018 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
345/2018/CV-DĐDN 07-12-2018 về việc phối hợp tuyên truyền môi trường đầu tư, phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3916/BKHCN-CNN 07-12-2018 về việc góp ý kiến Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ được ưu tiên phát triển, chuyển giao và Danh mục các sản phẩm được khuyến khích phát triển
9470/BNN-TCTL 07-12-2018 về việc tái cơ cấu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh
8717/BKHĐT-ĐTNN 07-12-2018 về việc báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2018 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
581/BQLDA-QLDA 07-12-2018 về việc đề nghị giao vật tư thu hồi đường điện cũ công trình: Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng
15180/BTC-TCDN 06-12-2018 về việc báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
2015/TND-KTTKTC 06-12-2018 về việc xác định tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp
6683/BTNMT-TNNQG 06-12-2018 về rà soát bổ sung nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
93-KH/TU 06-12-2018 về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
285/IFI-QLĐT&BD 06-12-2018 về học bổng phát triển địa phương đào tạo Thạc sĩ thông tin và truyền thông
1813/QĐ-BKHĐT 06-12-2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3),
4869/BNG-LS 06-12-2018 về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong bối cảnh hiện nay
06/2018/TBS-CV 06-12-2018 về việc đề nghị xin chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng
4143/BTTTT-CTS 06-12-2018 về việc triển khai Đề án số hoá truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV
1812/QĐ-BKHĐT 06-12-2018 về việc giao chi tiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015
5-12/CV-XNK 05-12-2018 về việc xin tiếp tục được thực hiện xuất khẩu hàng thuỷ, hải sản tươi sống và đông lạnh nguyên xe qua cửa khẩu phụ Cốc Nam
32/CT-TTg 05-12-2018 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
288/NHT-TCHC 05-12-2018 về việc liên hệ biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa tỉnh Lạng Sơn
5592/BĐVN-DVBC 05-12-2018 đề nghị được thuê đất tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
1174-CV/TU 05-12-2018 về việc triển khai thực hiện thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ chính trị
6657/BTNMT-TCQLĐĐ 05-12-2018 về việc chuẩn bị báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018
11837/VPCP-ĐMDN 05-12-2018 về việc đôn đốc trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ cao HTC
5954/BNV-TCBC 05-12-2018 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
1259/CĐ-VPCP 05-12-2018 về Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”
6627/BTNMT-TCMT 04-12-2018 về việc mời tham gia Hội thảo Khoa học bàn về các giải pháp quản lý và mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
67/CV-HP 04-12-2018 về việc đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
2469/GM-KHXH 04-12-2018 về tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia