Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
291/TCGDNN-CTMT 27-02-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội dung thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực GDNN
356/TTNĐVN-KHKH 27-02-2019 V/v xin phép nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật
136/HTPT 26-02-2019 V/v giới thiệu người nước ngoài đến nghiên cứu
342/BXD-QLN 26-02-2019 V/v Báo cáo tình hình sử Hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
1691/BGTVT-TC 26-02-2019 V/v xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng cục Đường bộ VN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
859/BTNMT-TTTNMT 25-02-2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
1593/BGTVT-KHĐT 25-02-2019 V/v phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông
3188-TB/VPTU 25-02-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 633-CV/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1506/VPCP-KGVX 25-02-2019 V/v báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện
112/LMHTXVN-VP 22-02-2019 V/v đính chính công văn số 63/LMHTX-CSPT ngày 25/01/2019
146/UBDT-VP135 22-02-2019 V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
151/VTLTNN-NVĐP 22-02-2019 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
34/2019/CV-TMS.PTDA 21-02-2019 V/v đề xuất được giao làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập và thực hiện dự án Khu đô thị mới TMS tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
219/QĐ-TTg 21-02-2019 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
1065/BCT-ĐL 21-02-2019 V/v ý kiến về dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
680/LĐTBXH-BTXH 21-02-2019 V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm `Ngày công tác xã hội Việt Nam năm 2019
05/CĐ-UBATGTQG 21-02-2019 Công điện tăng cường chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương
53/BC-UBND 21-02-2019 Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
695-CV/SLĐTBXH-NCC 20-02-2019 V/v hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg
33/2019/CV-APECI 20-02-2019 V/v đề xuất xây dựng Khu đài tưởng niệm Pháo đài Đông Đăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
672/LĐTBXH-TE 20-02-2019 V/v Hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019
790/BYT-MT 20-02-2019 V/v Triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT
02/2019/CV-CT 20-02-2019 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và xin được tiếp tục thực hiện dự án: Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị
7-0403/CV-BKAV19 20-02-2019 V/v phúc công văn số số 536/VP-THCB v/v đề nghị phối hợp kết nối liên thông phần mềm văn phòng điện tử
1003/TCĐBVN-ATGT 20-02-2019 V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên QL.1 ( đoạn Lạng Sơn - Hà Nội)
709/BTNMT-TCQLĐĐ 20-02-2019 V/v phê duyệt dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
12/CV-XC 20-02-2019 V/v Đầu tư Dự án `Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hoá; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc`
221/QĐ-TTg 20-02-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
978/BCT-XTTM 19-02-2019 V/v phối hợp triển khai Tuiần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày THVN 20/4
1034/BNN-HTQT 19-02-2019 V/v danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025
12/NQ-CP 19-02-2019 Nghị quyết Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
19/KH-ĐGS 18-02-2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát ` Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 ` trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
42/TB-BXD 18-02-2019 Thông báo Kết luận của Bộ Xây dựng tại Hội nghị thẩm định tại Hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040
1656-CV/BTGTU 18-02-2019 Phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư ( khoá XI )
1316/VPCP-KSTT 18-02-2019 V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
27/HD-ĐCT 15-02-2019 Hướng dẫn Triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ,công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025
87/2019/ENV 15-02-2019 V/v 10 vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ ĐVHD
617-NQ/BCSĐ 11-02-2019 Thông báo ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội
703/BGDĐT-NGCBQLGD 08-02-2019 V/v phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông
13/2019/NĐ-CP 01-02-2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ